Etterforskningen mot den barnehageansatte mannen i Tromsø har nå avdekket overgrep mot flere barn i den private barnehagen. Mannen i 30-årene skal ha forgrepet seg på og drevet med upassende seksuell atferd overfor barn. Nå er siktelsen utvidet til å omfatte 11 barn.

Det er her snakk om både jenter og gutter, melder Troms politidistriktet onsdag morgen.

På pressekonferansen onsdag klokka 11 møtte Yngve Myrvoll, etterforskningsleder, Einar Sparboe Lysnes, påtaleleder og konstituert politimester og Ståle Luther, leder Statens barnehus pressen for å gi ytterligere informasjon om saken.

Om siktelsen sier etterforskningslederen følgende om det siktede har gjort.

- Det minst alvorlige er at han har tatt bilder av barn i seksuelle posisjoner, jeg vil ikke gradere oppover, men det er alvorlighetsgrad over dette i tillegg, som er snakk om overgrep, sier Myrvoll på pressekonferansen.

De 11 barna som nå er omfattet av saken, skal både være barn som er nåværende barnehagebarn og tidligere barnehagebarn. Mannen har jobbet i barnehagen i åtte år, og skal fram til nå ha hatt plettfri vandel.

- Ulykkelig beskjed å få

Politiet etterforsker saken videre, og har en rekke barneavhør og avhør igjen. Mannen har vært fotballtrener for mindreårige i en årrekke. Det er foreløpig ikke noen av disse barna, som er omfattet av overgrepene.

Sentralt i etterforskningen har bildetekniske bevis stått. Politiet vet ikke om noe av dette materialet har blitt spredt til andre.

- Men det er et spørsmål vi jobber etter, sier Myrvoll.

Statens barnehus har vært aktiv inne i etterforskningen og bistått i avhør av barn. Ståle Luther sier at foreldrenes reaksjoner har vært preget av fortvilelse.

- Det er klart at det er en ulykkelig beskjed å få, sier Luther på pressekonferansen.

Til Nordlys sier han at de har bidratt på møter, for de berørte foreldre.

- Foreldrene er rystet og bekymret, men tar situasjonen med fatning. Vi har forsøkt å bidra til det, sier Luther.

Den første bekymringsmeldingen, som utløste arrestasjonen, kom fra foreldre til barn i barnehagen etter det som har blitt omtalt som en "hendelse" i barnehagen.

Siktede er tidligere ustraffet. Mannen vil bli framstilt for ytterligere varetektsfengsling i fire nye uker i morgen, torsdag. Politiet utelukker ikke at saken kan være større.

- Innrømte overgrep

Det er en bred etterforskning med dommeravhør, avhør og beslag av tekniske bevis som har ført til den utvidede siktelsen. 14 avhør av barn har hittil vært gjennomført. Den siktede mannen har i tillegg gitt viktige opplysninger i avhør.

- Mannen har i avhør innrømmet flere overgrep, og gitt detaljerte  opplysninger, sier etterforskningsleder Yngve Myrvoll til Nordlys.

Det var 6. mai i år at politiet mottok bekymringsmeldingen, som ledet til pågripelsen av en mann i 30-årene.

Utvidet siktelse

Mannen ble først siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 195, andre ledd, bokstav c. Det vil si seksuell omgang med barn under 10 år og at det skal dreie seg om gjentatte overgrep.

Strafferammen er fengsel i inntil 21 år.

Siden pågripelsen har politiet etterforsket saken bredt. Onsdag morgen ble det klart at siktelsen ble utvidet til å gjelde overgrep mot 11 barn.

Politiet etterforsker i tillegg datatekniske beslag i saken. De får bistand fra Kripos, i form av etterforskningsledelse og dommeravhør.

Politiet har per nå tatt ut siktelse med seks tilfeller etter straffeloven § 195, annet ledd, bokstav c og 5 tilfeller etter straffeloven § 201, bokstav c.

Det siste gjelder der personen i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

Var fotballtrener

Den overgrepssiktede mannen skal ha vært fotballtrener for barn og unge i en årrekke. De 11 barna som er omfattet i den senere siktelsen skal imidlertid være tilknyttet barnehagen i Tromsø. Mannen har jobbet der de siste åtte årene.

- Forventer dere å finne flere tilfeller?

- Det skal vi etterforske videre. Vi er ikke ferdige med dommeravhør. Vi skal også analysere saken videre, sier Myrvoll.

Han ønsker ikke å si noe om hvordan siktede stiller seg til den utvidede siktelsen.

Les også: Overgrepssiktet var fotballtrener for mindreårige

Les også: Overgrepssiktet barnehageansatt hengt ut på nettet