Tromsø-barnehager har fått varsel om pålegg - har for få ansatte per barn

Tromsø kommune har sendt ut forhåndsvarsel til flere barnehager om mulig brudd på barnehagelovens krav om grunnbemanning

DEL

Barnehagene skal ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.

I årsmeldingen til Læringsverkstedet Heimly Solkollen oppgir man å ha 12 barn under tre år og 13 barn over tre år og en grunnbemanning på 6,1 ansatte.

«Ved utregning viser det seg at barnehagen har 6,07 barn per ansatt, som betyr at hver ansatt har 0,07 barn for mye. Det vil si at barnehagen har ett stort barn for mye i forhold til grunnbemanningen», skriver Avdeling for oppvekst og utdanning, stab barnehage i et brev til barnehage-ledelsen.

Læringsverkstedet Haugenstykket barnehage oppgir å ha 31 barn under tre år og 47 barn over tre år og en grunnbemanning på 18 ansatte.

«Ved utregning viser det seg at barnehagen har 6,06 barn per ansatt,som betyr at hver ansatt har 0,06 barn for mye. Det vil si at barnehagen har ett stort barn for mye i forhold til grunnbemanningen», skriver kommunen.

Templarheimen barnehage opplyser å ha 24 barn under tre år og 38 barn over tre år og en grunnbemanning på 14 ansatte.

«Ved utregning viser det seg at barnehagen har 6,14 barn per ansatt,som betyr at hver ansatt har 0,14 barn for mye. Det vil si at barnehagen har to store eller ett lite barn for mye i forhold til grunnbemanningen», skriver kommunen.

Kravene om grunnbemanning er absolutte, og den eneste lovlige adgangen til å fravike fra lovens krav er gjennom dispensasjon.

«Dersom kommunen gir dere pålegg om retting, og dere ikke etterkommer pålegget, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten», opplyser Tromsø kommune.

Artikkeltags