Barnehagen er tilpasset én spesiell gruppe barn. Nå varsles den nedlagt

Stor overkapasitet på barnehageplasser.