Gå til sidens hovedinnhold

Barnehageovergriper (30) dømt til forvaring

Artikkelen er over 5 år gammel

Han hevder han angret, men begikk likevel nye, utspekulerte overgrep i barnehagen. Nå er 30-åringen dømt til forvaring i syv og et halvt år.

Like etter klokken 13 falt dommen i den mye omtalte barnehagesaken i Nord-Troms tingrett.

Her ble en mannlig barne- og ungdomsarbeider (30) dømt til forvaring i syv og et halvt år med en minstetid på fem år. Mannen har begått en rekke seksuelle overgrep mot flere barn i en barnehage i Tromsø.

Blant annet har han ifølge dommen hatt seksuell omgang med fire av barna - hvorav to av dem er utsatt for gjentatte overgrep.

30-åringen tok betenkningstid på spørsmål om hvorvidt han vil anke dommen.

- Nå skal vi i ro og mak sette oss ned og drøfte dommen og alle sider ved den. Så får vi komme tilbake til det, sier hans forsvarer Sven Crogh til Nordlys.

Uenighet om straff

Det var dissens om straffeutmålingen i saken. Rettens mindretall ønsket å dømme mannen til forvaring i seks år, mens flertallet altså landet på at syv og et halvt år var en passende dom.

Da er han innrømmet en viss strafferabatt for å ha tilstått de fleste overgrepene. Retten viser til at normalt straffenivå for det mannen er dømt for, er om lag ni års fengsel.

Dommen er et halvt år strengere enn påstanden statsadvokat Torstein Lindquister la ned da rettssaken ble avsluttet i desember.

- Vi er tilfreds med at han er idømt forvaring. Så registrerer jeg at meddommerne har dratt på et halvt år i lengden på straffen. Ut ifra det jeg forstår knyttes det til at de ikke gir ham så stor tilståelsesrabatt som det vi la opp til, sier Lindquister til Nordlys og legger til at påtalemyndigheten er fornøyd med dommen.

- Jeg synes det virker som en rimelig, god og grundig dom, sier statsadvokaten.

Saken fortsetter under bildet.

Laminerte bilder

30-åringens forsvarer hadde ikke drøftet dommen med sin klient da Nordlys snakket med ham.

- Men min umiddelbare reaksjon er at jeg er overrasket over at flertallet av dommerne har lagt seg på et høyere straffenivå enn det som er påstått av aktor, sier Sven Crogh.

Retten legger til grunn at overgrepene skjedde fra 2013 til mai i fjor. Han ble pågrepet 6. mai og har siden sittet varetektsfengslet - også i selvpålagt isolasjon i frykt for represalier fra andre innsatte.

I tillegg til overgrep av varierende alvorlighetsgrad, er mannen dømt for å ha tatt bilder av barn i barnehagen i seksualiserte posisjoner. Flere av disse skal han laminert, merket med barnas navn og tatt med seg hjem. Han er også dømt for besittelse av overgrepsmateriale i form av tre filmsnutter lastet ned fra nettet.

Kynisk utnyttelse

Sakkyndige har uttalt at mannen er pedofil og forklarte i retten at de anså faren for tilbakefall til straffbare handlinger, som høy.

Flere ganger oppfordret 30-åringen barna til ikke å fortelle noe om det han utsatte dem for. Samtidig beskrives han som godt likt av mange av barna i barnehagen.

Dette utnyttet han på kynisk vis, konkluderer retten.

«De har vært avhengige av tillit og har hatt tillit til ham. Mange av barna satte tiltalte høyt. Han var populær og ble savnet etter at han som følge av saken ble pågrepet og fengslet. I realiteten var barna helt ut i hans sfære og kunne kontrolleres og styres», heter det i dommen.

Og videre:

«Tiltalte har forklart at han angrer på at han forbrøt seg, men angreren kan ikke ha stukket særlig dypt i det han igjen og igjen begikk nye overgrep».

Overgrepene skjedde på toaletter tilknyttet et uteareal og skoler som barnehagen disponerte. 30-åringen har selv forklart at han ikke begikk overgrep i selve barnehagen fordi han ikke ville bli tatt.

Frifunnet på to punkter

30-åringen ble frifunnet på to av totalt 27 tiltalepunkter.

- Han er tilfreds med at han er blitt trodd på to av punktene i tiltalen han har nektet straffskyld for, sier forsvarer Sven Crogh.

- Det er en konkret bevisvurdering som retten har gjort. Det er enstemmighet om at det ikke var ført tilstrekkelig bevis. Dette er to punkter der det ikke erkjent noe fra tiltaltes side og der bevisene i hovedsak har vært avhør av barna. Det har retten noen betraktninger rundt avhør av barn som vi tar til etterretning, er Lindquisters kommentar til frifinnelse.

Hvorvidt påtalemyndigheten vil anke dommen, er opp til Riksadvokaten å vurdere.

Halv mill. i oppreisning

Foruten forvaring er også mannen dømt til å betale oppreisning til ni av de fornærmede barna. Beløpet varierer fra 20.000 til 120.000 kroner - totalt 490.000 kroner.

Annichen Rye-Holmboe, en av tre bistandsadvokater i saken, sier at straffeutmålingen mot 30-åringen er som forventet. Pårørende er imidlertid mindre fornøyd med punktene der mannen er frifunnet, sier hun.

- Hvordan har det vært for pårørende å følge denne saken?

- For de som er involvert i en sak som dette, vil det føles lenge uansett. Ut ifra et perspektiv der man er vant til å jobbe med disse sakene, har det vært rask fremdrift. Kunne egentlig ikke forvente at det skulle gå noe raskere. Selv om belastningen har vært stor for mange, tror jeg også at mange har opplevd det som bra å kunne følge saken for å få så mye informasjon som mulig, sier Rye-Holmboe.