Foreldre bekymret for hardhendt lek i barnehagen – ansatte måtte stanse «zombie-lek»

Varselet om mobbing i den privateide barnehagen fikk kommunen til å reagere. Tilsynet avslørte svikt.