Krangler om leggetid i barnehagen: - Vikitg at barna deltar i fellesskapet

Skal foreldrene eller barnehagen bestemme når barnet skal sove? (illustrasjonsfoto)

Skal foreldrene eller barnehagen bestemme når barnet skal sove? (illustrasjonsfoto) Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunen nekter å bøye seg for krav om individuell tilpasning av sovetider.

DEL

Bardu kommune og Fylkesmannen i Troms krangler om hvor langt barnehagen skal strekke seg for å imøtekomme foreldres ønsker om når barnet skal sove.

En klage fra et foreldrepar på manglende tilrettelegging av hvile- og søvnbehov i en kommunal barnehage i Bardu er bakgrunnen for at Fylkesmannen gjennomførte tilsyn.

I tilsynsrapporten konkluderer Fylkesmannen med at kommunen bryter barnehageloven når det gjelder individuell tilpasning, og viser til paragrafen der det blant annet står at: «Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.»

Søvnbehovet viktigst

Fylkesmannen mener barnehagens tilpasning ikke er god nok, og den har som målsetting å få barnet inn i barnehagens sovetider. Mens kommunen har argumentert med at det er viktig at barna deltar i fellesskapet i barnehagen, så mener fylkesmannen at de minste barnas søvnbehov i noen tilfeller må gå foran fellesskapet.

Fylkesmannen viser også til at foreldrene og barnehagen har ulik oppfatning av hvordan barnet fungerer. Mens barnehagen mener at barnet får nok søvn og er våken og glad, så mener foreldrene at barnet bærer preg av å få for lite søvn i barnehagen.

Nekter å føye seg

Fylkesmannen har gitt kommunen frist til 15.september med å rette opp de ulovlige forholdene og redegjøre for hvordan de er rettet opp. Bardu kommune svarer imidlertid at de ikke akter å etterkomme fylkesmannens krav.

«Bardu kommune er ikke enig i fylkesmannens vurderinger og kommer derfor ikke til å gjennomføre de rettinger fylkesmannen ber om. Det får være opp til fylkesmannen om det skal utferdiges pålegg i saken. I så tilfelle vil Bardu kommune påklage dette til overordnet barnehagemyndighet», lyder det i svarbrevet.

- Vil skape uheldig presedens

Rådmann Håvard Gangsås i Bardu sier til Nordlys at saken dreier seg om hvem som skal bestemme «kjørereglene» i en barnehage, og at det vil være umulig å etterkomme alle ønsker om forskjellige sovetider.

- Vi mener Fylkesmannens tolkning vil skape presedens for andre saker, og at det blir uheldig. Derfor er det viktig å få avklart dette høyere opp, sier Gangsås som vil ta saken til Utdanningsdirektoratet.

Rådmannen mener det må skilles mellom hva som er særskilte behov og hva som er ønsker.

- Vi har et eget system for tilrettelegging der det er særskilte behov. Men her dreier det seg om foreldrenes ønsker og krav, sier han.

Artikkeltags