Det var fire år gamle Alice Sofie Nielsen og fem år gamle Nora Berntsen som fant beinbiten. De hadde brukt mye av utetiden torsdag med å grave et drøyt 30 centimer dypt hull i et søkk på lekeplassen.

- Vi hadde bare lyst til å grave et hull. Vi gravde veldig lenge, og plutselig så vi noe hvitt. Da vi tok det opp, så vi at det var et bein, forteller Alice Sofie Nielsen.

Mange forslag

De to jentene løp så til en av de ansatte med knokkelen, som tok den med inn og vasket det.

- Vi synes jo det var litt spennende og snakket med barna om hva de trodde det kunne være, forteller pedagogisk leder Vegard Eines.

Og det var ikke mangel på teorier. Mens Alice mente beinet måtte komme fra en hund, var vennen Alex David (5) sikker på at det var snakk om en dinosaur.

- Det kan jo faktisk være en Tyrannosaurus Rex.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Beinfunnet skapte stor oppstandelse i barnehagen og utgraverne, Alice og Nora, synes funnet var spennende.

- Det var ikke noe ekkelt, bare gøy. Og alle de ande barna ville se på beinet.

Funnet bein tidligere

Det er faktisk ikke første gang det har blitt funnet knokler i Bjerkaker- området. I 2010 skrev Nordlys om funn av en rekke beinrester i forbindelse med anleggelsen av Bjerkaker kunstgressbane, som ligger få meter fra barnehagen.

Under arbeidet med banen ble det funnet flere beinrester fra dyr, men da lysanlegget skulle monteres, fant arbeiderne lårbein og ribbein fra mennesker.

Og da arkeologene dro ut, fant de enda flere beinrester i området. Den gangen tok en person kontakt med kommunen og fortalte at det for 50 år siden ble tømt ut masser i området som stammet fra en nedlagt kirkegård.

Vil undersøke

Roger Jørgensen, førsteamanuensis ved Tromsø Museum, oppfordrer barnehagen til å ta med knokkelen til museet, slik at de får undersøkt den.

- Mest sannsynlig er det snakk om et dyrebein, men det kan også være menneskebein.

Nordlys har oversendt bilde av knokkelen til Jørgensen, slik at han kan forsøke å svare på hvor beinet kommer fra.

- Det er vanskelig å si noe utfra et bilde, men på beinstrukturen kan det se ut som et havpattedyr.

Jørgensen forteller at det har bodd folk i området i svært mange år, og at det ikke er usannsynlig at det derfor kan stamme fra husdyr.

Fant sølvskatt

Jørgensen oppfordrer spesielt folk som finner flere beinrester som kan se ut som de hører sammen eller beinrester sammen med gjenstander om å ta kontakt med Tromsø museum. Da kan det hende at det er noe gammelt med arkeologisk verdi.

- Det har hendt flere ganger at folk har henvendt seg til oss med funn, og så har det vist seg å være noe stort. Det skjedde jo for eksempel da sølvskatten ble funnet i Tromsø for noen år siden.