- Barn under 12 har ingenting å gjøre i sentrum eller i en skolegård etter klokka 21

De mener alvorlige enkelthendelser ikke må rokke ved det store bildet: At Tromsø er en trygg by for unge.