Norge og USA skal være i samtaler om en avtale som innebærer at en styrke på mer enn 400 soldater fra US Marines kan bli fast stasjonert på Setermoen i Troms. Flere forsvarskilder har bekreftet planen overfor Nordlys.

Etter det Nordlys kjenner til skal det handle om en styrke bestående av mer enn 400 soldater. Opplegget skal følge samme mønster som marinekorpsets tilstedeværelse på Værnes i Trøndelag. Det betyr at styrken rulleres med nye soldater hver 6. måned.

Må bygge om kaserner

I tillegg til personellet skal stridsvogner og andre kjøretøyer være fast stasjonert på Setermoen. Kilder sier til Nordlys at Forsvaret vurderer å innlosjere styrken i den gamle artillerileiren, og at det er snakk om å bygge om kaserner som i dag ikke er i bruk.

Det skal være snakk om å implementere planen allerede i 2018, og personell fra US Marines, har i følge våre kilder vært på flere befaringer i høst.

 

Øvingsbase i nord

Det amerikanske marinekorpset, US Marines, har en lang historie med deltakelse militærøvelser i Norge. Fjorårets etablering av en egen øvingsbase for amerikanerne i Trøndelag var imidlertid første tegn til en mer permanent amerikansk tilstedeværelse i Norge.

Sist vinter deltok avdelinger fra US Marines og US Army i den store vinterøvelsen i Finnmark.

De siste årene er det skapt stor usikkerhet omkring den norske hærens evne til å løse oppdrag i nord. Hærstyrkene er nedbygget, og har dessuten kritiske mangler på materiellsida.

Ingen av de offisielle kanalene i Forsvaret har så langt ønsket å kommentere saken. Nordlys har også forsøkt å innhente kommentar fra Forsvarsdepartementet.

FD avviser plan om øvingsbase

I en e-post til Nordlys onsdag kveld avviste statssekretær Øystein Bø at det foreligger planer om å etablere en øvingsbase i Troms.

- Det er ikke riktig at det foreligger slike planer. Det er positivt at våre allierte er i Norge for å øve og trene. Rotasjonsordningen med styrker fra USMC på Værnes er vellykket, og denne vil fortsette til neste år. Men Forsvarsdepartementet har ikke mottatt noen henvendelse fra amerikanske myndigheter om at de eventuelt ønsker en endret innretning, og det er derfor selvsagt heller ikke noe regjeringen har tatt stilling til.

Bø har ikke ønsket å besvare flere spørsmål om saken.