Fra søndag av varsles det mildvær i Troms, og det er dårlig nytt på Bardufoss ungdomsskole. Der sliter man nemlig med lekkasjer i taket på nybygget som ble satt opp for to år siden.

- Driver dere undervisning med paraply?

- Nei, nå er det tørt, men når det er mildvær drypper det inn. Det har stått noen bøtter rundt omkring. Litt sånn Donald Duck-aktig, forteller rektor Solveig Aarbogh.

Vet ikke hva som er feil

Steinar Jensen i byggforvaltningen i Målselv kommune sier lekkasjeproblemene begynte i fjor vinter, første året etter at taket var lagt på det 820 kvadratmeter store tilbygget ved skolen.

- Det er klart det er irriterende at taket ikke er tett. Vi skjønner heller ikke hvorfor det lekker, sier han.

Før jul ble deler av taket tekket om, uten at det ser ut til å ha hjulpet. Nå vil kommunen kreve full omtekking.

- Det er et mysterium hva som er galt, og entreprenøren står på for å finne feilen. Om sommeren kan det regne så mye det vil uten at det kommer noe vann inn, da er taket potte tett. Men når det ligger snø på taket og blir mildvær, da drypper det, forklarer han.

Forfulgt av trøbbel

Under bygginga i 2014 oppsto det vannskader da taket ved en feil ble stående åpent under et kraftig regnvær. Jensen sier han ikke vet om dagens lekkasjeproblemer kan ha sammenheng med det som skjedde den gangen. Det skal ikke være noen synlige skader på taket, og det har ikke foregått noen snømåking eller andre ting som skulle kunne forårsake skader.

- Noen vitser med at det må være spøkelser fra krigens dager som er på ferde, sier Jensen.

 

Gir seg ikke

Nå håper både han og rektor at man snart finner ut av problemet.

- Ingen synes det er noe moro, og for entreprenøren koster det penger. Men vi i kommunen slipper ikke denne saken, og står på til taket er tett, lover Steinar Jensen.

Flere himlingsplater er tatt ned inne på rommene, men det er uklart hvor mye skade lekkasjene har gjort til nå. Om ikke problemet er løst før, så er planen å sette hele taket under vann til sommeren for å finne ut av mysteriet.

- Vi er glade for at de jobber med saken og tar det på høyeste alvor. Det er tragisk om dette får spre seg og ødelegge hele bygget, sier rektor Solveig Aarbogh.