Stadig vekk ser drikkevannet slik ut. Nå trues kommunen med dagbøter

Mattilsynet varslet tvangsmulkt – nå melder kommunen om flere prøvetakinger av vannet.