Gå til sidens hovedinnhold

Bardu-ordførerens forsvarsanalyser

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Nordnorsk debatt)

Toralf Heimdal, Senterpartiets 3. kandidat til Stortinget fra Troms og ordfører i Bardu, avleverer 23/8 en bredside her på Nordnorsk debatt mot undertegnede og min samboer, sjefen for Forsvarsstaben viseadmiral Elisabeth Natvig. Rent bortsett fra at slike antydninger er ganske ufine – og bortsett fra at de fleste som kjenner viseadmiralen vil trekke på smilebåndet av påstanden om at hun «opptrer som buktaler» for undertegnede – inneholder innlegget også flere andre sleivspark på samme nivå. Blant annet utnevner Heimdal meg til høyremann, tydeligvis på grunnlag av at mine synspunkter «kommer til uttrykk gjennom Høyres tankesmie Civita». Hvis Heimdal hadde tatt seg bryet med å undersøke kunne jeg ha opplyst ham om at jeg aldri har vært medlem av noe politisk parti – heller ikke Høyre – og heller ikke har planer om det. At jeg har publisert noen av synspunktene på dagens forsvarskonsept i form av et Civita-notat skyldes at Civita har vist interesse for spørsmålet og invitert meg, og da sier jeg selvfølgelig ja. Jeg har tidligere også både skrevet i Klassekampen og deltatt i debattmøter i regi av avisen, men jeg kan ikke huske at hverken Heimdal eller andre har utropt meg til medlem av Rødt i den anledning. Men det er altså hva vi kan vente oss av etterrettelighet og presisjonsnivå i tankegangen når og hvis Heimdal havner på Stortinget. Vi gleder oss allerede.

Hva angår hans beskyldninger om at vi deltar i en Høyre-ledet konspirasjon for å svekke Hæren røper de at hans omgang med sannheten ikke er mindre løsaktig når det kommer til selve sakens kjerne. For det første er det rent oppspinn at NATO bekymrer seg om fremdriften når det gjelder en norsk mekanisert brigade «siden Norge er definert som en frontlinjestat». For å gjenta meg selv: NATO har aldri analysert det norske forsvarsproblemet og konkludert med at det vi trenger er en mekanisert brigade, hverken nasjonalt eller som «NATO i nord». NATOs styrkemålsprosess dreier seg om hva Alliansen ut fra medlemslandenes størrelse og økonomi bør kunne stille til rådighet for fellesforsvaret av deployerbare avdelinger. Hvis NATO har noen bekymring med hensyn til den norske brigaden er det derfor at den aldri vil kunne deployeres noe som helst sted det måtte bli bruk for den, bestående som den er av vernepliktige under opplæring. Men her er i det minste Heimdal i godt selskap. Uansett hvor mange ganger bristen i dette argumentet påtales er ikke integriteten bedre hverken i Hæren eller andre steder enn at denne liturgien stadig avsynges, mot bedre vitende og tilsynelatende med den beste samvittighet.

La meg avslutningsvis også henvise både Heimdal og leserne av Nordnorsk debatt til en artikkel i siste nummer av Luftmilitært Samfunds tidsskrift Luftled, fra juni i år, 212254-LUFTLED-nr-2-2021-WEB.pdf. Det inneholder en leseverdig artikkel av forskningssjef Sigurd Glærum ved Forsvarets forskningsinstitutt og to av hans nærmeste medarbeidere, forskningslederne Mona Sagsveen Guttelvik og Alf Chr Hennum. Glærum er for ordens skyld sjef for det forskningsområdet som heter Forsvarsmodellering og omfatter alle de prosjektene som støtter Forsvarets langtidsplanlegging. Det er med andre ord FFI som institusjon som her uttaler seg. Artikkelen behandler det operasjonskonseptet som Heimdal ønsker seg og hevder at NATO nå setter sin lit til, og som er basert på å holde store deler av Finnmark med mekaniserte bakkestyrker i en konflikt. Den konkluderer som følger: «Kontrollkonseptet er ambisiøst. Hensikten er å fremstå med en troverdig evne til å forsvare og beholde kontroll over Finnmark gjennom flere uker og kanskje måneder før en tellende alliert forsterkning er på plass. Vi tror ikke dette er mulig innenfor realistiske antakelser om fremtidige budsjetter, av grunnene vi har angitt ovenfor». Og da skal det tilføyes at den styrken konseptet ut fra FFIs analyser ville kreve innebærer omtrent en tredobling av dagens brigade, hvorav en betydelig del måtte være stående og permanent stasjonert i Finnmark på grunn av fremføringsproblemet gjennom Lyngen-korridoren. Rent bortsett fra de uheldige konsekvensene for kommunekassen i Bardu av en slik lokalisering blir dette sannsynligvis litt i overkant av hva selv Senterpartiet hadde tenkt seg. Men fatt mot: Ingen grunn til å ta dette alvorlig, Forsvarets forskningsinstitutt fra administrerende direktør og nedover er som alle vet bare Høyre-vridde, konspirerende buktalere for undertegnede, ute etter å svekke Hæren. De også.

Kommentarer til denne saken