En ny storkommune kan se dagens lys 1. januar 2020. Det er Tromsø, Lyngen, Storfjord og Karlsøy som kan inngå ekteskap dersom innbyggerne og politikerne selv vil.

I dag undertegnet ordførerne i de fire kommunene intensjonsavtalen om sammenslåing, og det er allerede klart hva den eventuelle nye storkommunen skal hete.

- Navnet blir Tromsø, og kommunesenteret skal fortsatt være i Tromsø - det var det null diskusjon om, forteller Aarbakke.

En ny storkommune vil få et areal på 5853 kvdratkilometer, og antallet innbyggere vil bli rundt 80.000.

Felles utfordringer

Forhandlingene mellom de fire kommunene har vært ført av et eget partssammensatt utvalg ledet av Jarle Aarbakke. Bakgrunnen for forhandlingene er kommunereformen regjeringen har varslet der kommunene skal tilføres nye og større oppgaver. Regjeringens mål er en betydelig reduksjon av dagens antall på 428 kommuner.

I Troms er en rekke mulige sammenslåinger utredet. I starten var det aktuelt med en storkommune der også Balsfjord inngikk sammen med de fire som nå kan bli partnere. Men Balsjord takket nei til alle friere, og vil beholde sine gamle grenser.

Aarbakke er klar på at han synes sammenslåing er en god idé.

- Fordi vi sammen har en mye større mulighet til å løse felles utfordringer og innfri nye muligheter enn vi har hver for oss.

Infrastruktur

Av de nye mulighetene framheves særlig statlig støtte til infrastruktur. Intensjonsavtalen framhever disse prosjektene:

• Gjennomgående oppgradering av E8 Tromsø-Kilpisjervi, herunder ny E8 gjennom Ramfjord.

• Etablering av fv. 91 Ullsfjordforbindelsen.

• Standardheving/oppgradering av fv. 868 Oteren- Lyngseidet.

• Sikre oppstart av Langsundforbindelsen i 2016/2017.

• Innfartsveien til Karlsøy med oppgradering av fv. 863 Skulgam-Hansnes.

• Utbedring og rassikring av fv. 868 Pollfjelltunellen.

• Arbeide for jernbaneforbindelse Finland-Skibotn.

• Utbygging av fiber bredbånd i hele kommunen.

Når det gjelder ordningen for eksempel med lavere arbeidsgiveravgift i Nord-Troms, heter det at "personrettede tiltak i virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark skal videreføres for innbyggerne i Karlsøy, Lyngen og Storfjord etter sammenslåing".

- Mye å tilby

Ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen anbefaler også sammenslåing, men han vedgår at dette ikke er like populært i hele Lyngen.

- Det vi er med på nå er forholdsvis omstridt i deler av Lyngen, og min popularitet vil vel bli redusert med 10-20 prosent her, sier han med et forsiktig smil.

Likevel mener han det er en fordel å få med Tromsø på laget.

- Lyngen har mye å tilføre Tromsø. Vi har både turisme, fiskeri og kortreist mat. Vi føler at vi supplerer Tromsø, og det er en styrke for oss.

Beholder tjenestetilbud

Knut Jentoft i Storfjord fastslår at det er svært viktig at dagens tjenestetilbud opprettholdes ute i det som altså kan bli distrikter i en ny storkommune.

- Det er viktig å opprettholde tilbudet til innbyggerne, og det må ikke være tvil om at det fortsatt skal være mulig å bo i områder som ikke er sentrale.

Også Jentoft støtter en sammenslåing med Tromsø.

- Tromsø er en motor for næringslivet, og det vil være en fordel også for næringslivet i Storfjord å knytte oss nærmere opp til Tromsø.

Folkeavstemming

Også Karlsøy-ordfører Mona Pedersen er opptatt av at tjenestetilbudet skal opprettholdes der fol bor.

- Motstandere av sammenslåing viser ofte til at folk i små kommuner er mer fornøyde med kommunens tilbud enn i større kommuner. De frykter også sentralisering. Hva er din kommentar til det?

- Jeg er helt enig i at vi har det godt i dag. Men min bekymring er de nye oppgavene vi får fra 2020, og der vi kommer til å få utfordringer med å skaffe nok kompetanse, sier Pedersen.

Både Storfjord, Karlsøy og Lyngen skal ha folkeavstemming om sammenslåing. I Karlsøy skal det skje ved forhåndsstemming i perioden 18.-26. mai, før selve avstemmingen skjer 29. mai. Unge ned til 16 år kan delta i avstemmingen.

Det er ennå ikke klart når Storfjord og Lyngen skal ha folkeavstemming. Disse har nemlig også et annet alternativ - Lyngenfjordalternativet med Kåfjord. I Tromsø blir det ikke folkavstemming, men tre folkemøter.

Ingen av ordførererne tør spå hva folket vil si. Avstemmingen er rådgivende, mens kommunestyret tar det endelige valget. Det skjer midt i juni i Tromsø, og 22. juni både i Lyngen, Storfjord og Karlsøy. Pedersen fastslår at politikerne vil høre på folket.

- Naturligvis. Blir det et overveldende resultat for det ene eller andre, så er det klart vi følger det. Jeg tør ikke tippe, men jeg tror det blir følelsene som avgjør.