Full uenighet mellom Helse Nord og UNN: Mener det er faktafeil i UNNs rapport om de uønskede hendelsene etter beredskapskrisen

Helse Nord mener at Babcock ikke kan få skylda i fire av de åtte tilfellene UNN rapporterte om i sin rapport. Ulikt situasjonsbilde, svarer UNNs styreleder.