Flere episoder der ambulansefly får motorproblemer under landing

Senest på lørdag mistet ett ambulansefly motorkraft under landing. Fredag skal samme feil ha oppstått flere ganger, får Nordlys opplyst.