Avslørte varsler i feilsendt e-post – uklart hvor mange som har fått taushetsbelagt informasjon

En stor påkjenning for begge parter, mener kommunen.