15. november går startskuddet for årets Arctic Pride i Tromsø, som kommer sterkt tilbake etter å ha hatt et år pause som følge av koronasituasjonen.

Festivalledelsen har, etter en samlet vurdering, kommet fram til at det både er forsvarlig og nødvendig å igjen sette farge på byen for å markere mangfoldet.

Det opplyser de i en pressemelding lørdag.

På bakgrunn av utviklingen i smittesituasjonen i Tromsø, har en vurdering av igjen å avlyse festivalen vært en krevende avveining mellom festivalens formål og oppdrag sett i lys av behovet for å begrense smittespredning. Festivalledelsen er likevel samstemte i at det vil være forsvarlig å gjennomføre de planlagte arrangementene.

- Jeg er veldig glad og lettet over at styret er enige med meg i at festivalen kan gjennomføres som planlagt. Vi har planlagt nærmere 50 arrangementer, alt fra filmvisninger og faglige seminarer til samtaler og debatter – og alle arrangementene har det til felles at de setter fokus på et viktig tema for byen. Jeg er også veldig glad for at vi kan gjennomføre paraden i sentrum på lørdag, en markering som vi vet betyr enormt mye for veldig mange», uttaler festivalsjef Lars Kaupang.

Arrangementene vil gjennomføres i tråd med alle anbefalinger og retningslinjer, i samarbeid med profesjonelle aktører som kan smittevern. Vår vurdering er at god tilrettelegging og godt smittevernsarbeid sikrer trygg gjennomføring for alle deltakere. Med dette følger vi ordførerens klare oppfordring om å gjennomføre arrangementer, selv i en krevende tid.

Åpningen av festivalen markeres med flaggheising ved rådhuset i Tromsø mandag 15. november kl. 12.00 og offisiell åpning på Clarion Hotel The Edge kl. 19.00 samme dag.

Festivalen Arctic Pride arrangeres årlig med formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Via sine ulike arrangementer er festivalen en arena hvor hele befolkningen i regionen feirer mangfoldet i Nord-Norge.

Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. Festivalen skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.

Arctic Pride vil i 2021 arrangeres for 7. gang, og har etter kraftig vekst de siste årene etablert seg som en tydelig regional festival for mangfold i nordområdene. Årets festival arrangeres i perioden 15. til 21. november.