UP har onsdag avholdt kontroll i 30-sonen ved Gyllenborg skole i Tromsø.

Det resulterte i totalt åtte forenklede forelegg for brudd på fartsgrensa.

Høyeste målte hastighet var 44 km/t.