Asylsøker truet med å ta selvmord på rullebanen på flyplassen

VILLE TA SELVMORD: Her, på rullebanen ved Kirknes lufthavn Høybuktmoen ville asylsøkeren ta selvmord. Foto: Ifinnmark.no

VILLE TA SELVMORD: Her, på rullebanen ved Kirknes lufthavn Høybuktmoen ville asylsøkeren ta selvmord. Foto: Ifinnmark.no

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Beboerne i Vestleiren beskrives i februar som «på randen av sammenbrudd». En asylsøker ønsket å legge seg på rullebanen til Kirkenes lufthavn for å ta selvmord.

LES MER: Rystende rapport: Fant høygravid kvinne og barn med vannhode i kaldt bomberom

Asylsøkeren ble heldigvis stoppet av andre asylsøkere i leiren. Forholdene for asylsøkerne i Vestleiren er så ille at Røde Kors har skrevet flere bekymringsmeldinger til UDI og Fylkeslegen i Finnmark.

Røde Kors har siden 1. februar hatt et psykososialt team inne i Vestleiren som har fungert som en slags ventil for de frustrerte beboerne, og informasjon om asylsøkeren som ble stoppet fra å begå selvmord på flyplassen, er blitt kjent gjennom disse samtalene. Beskrivelsen av forholdene er rystende.

- Med bakgrunn i vårt opphold i leiren, og svært mange og lange samtaler med mange av asylsøkerne, har vi avdekket flere urovekkende momenter. Dette gjelder spesielt en gruppe på 74 personer, hvorav ca. 14 av disse er barn. Denne gruppen har fått avslag på sin asylsøknad, men har på grunn av den uklare politiske situasjonen knyttet til tvangsreturnering oppholdt seg i leiren i ca. tre uker under svært kummerlige forhold. I denne gruppen er frustrasjonsnivået hos mange svært høyt, hvor flere blant annet har sagt at de ikke orker å leve mer. Så langt har en person ytret et konkret ønske om å begå selvmord ovenfor våre PSS-team og bli en «martyr» for gruppen, da i håp om å få et større fokus på deres situasjon, skriver Røde Kors til Fylkeslegen.

(Saken fortsetter under bildet):

SENGEBRAKKER: Slik sover asylsøkerne i Vestleiren. Både fylkeslegen i Finnmark og kommuneoverlegen i Sør-Varanger kommune er bekymret for forholdene for familier som har oppholdt seg i leiren over lang tid. Innfelt er leiren fotografert fra lufta. Foto: Privat

Brevet er datert 10. februar, så nå har asylsøkerne bodd i kummerlige forhold i ytterligere to og en halv uke.

Usikkerhet

Det er ifølge Røde Kors spesielt mangel på informasjon som skaper en enorm følelse av usikkerhet og frustrasjon i gruppen. De føler de har mistet kontrollen over sitt eget liv og føler seg tilnærmet maktesløse. De har ved flere anledninger skrevet brev til UDI og PU, men foreløpig ikke mottatt svar på noen av disse. Kritikkverdige boforhold og mangel på helsetilbud i selve leiren er med på å eskalere frustrasjonsnivået ytterligere.

- Røde Kors er av den oppfatning at mange begynner å nærme seg et punkt hvor frustrasjonen i verste fall kan ta overhånd for enkelte. Dette gjelder ikke minst for familiene med barn som befinner seg i denne situasjonen, heter det i en av bekymringsmeldingene fra Røde Kors.

Randen til sammenbrudd

Smittevernlegen i Sør-Varanger har på bakgrunn av rapportene fra Røde Kors vært på befaring. Hun har sammen med kommuneoverlegen skrevet en rapport, og beskriver flere av beboerne i leiren «på randen til psykisk sammenbrudd».

(Saken fortsetter under bildet)

VESTLEIREN: Her er leiren fotografert fra lufta. Foto: Privat

- Dessverre er det lite helsevesenet kan gjøre for dem. Deres psykiske helse lider p.g.a. uvitenhet om egen og familiens situasjon. Mange har familie og barn i leiren. Barn opplever altså daglig foreldre som mister kontroll og er på grensen av hva man psykisk makter. Det gir utrygge og redde barn og vi fikk også referert at barn er redde for uniformerte voksne (politi), og har tisset seg ut i skrekk på bussen, og gråter mer enn vanlig på kvelden og når de er slitne, heter det i legerapporten.

Hun mener det er gjort forbedringer på de sanitære forholdene, men beskriver også manglende renhold og manglende muligheter for beboerne til å vaske klær.

Ny bekymringsmelding tirsdag

Fylkeslegen har så seint som sist tirsdag telefonisk mottatt ytterligere en bekymringsmelding fra Røde Kors. Røde Kors melder at bekymringen for PU-gruppen er økt siste to uker.

Det beskrives fortsatt manglende informasjon til flyktningene, og faren for psykisk ustabilitet vurderes som høy. Flere av personene i leiren vurderes å være på tålegrensen, og Røde Kors utrykker at det kun er et spørsmål om tid før noen «bikker over».

Røde Kors mener det vil hjelpe om Udi er til stede i leiren og sørger for bedre informasjon til asylsøkerne.

- Hvordan vil Udi følge opp denne oppfordringen?

- UDI vil ha en fast tilstedeværelse framover og vi tar selvsagt informasjonsbehovet alvorlig. De første som kom til leiren for intervju nå i februar kunne vært bedre informert, men vi har senere reist til mottak for å informere om intervjuprosessen i Vestleiren i forkant av reisen dit, sier Udis presserådgiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.

Fylkesmannen har varslet politiet etter siste befaring der fylkeslegen vurderer flere personer i Vestleiren som «svært psykisk ustabile». Fylkesmannen har også sendt ny bekymringsmelding til barnevernet og flere brev til Sør-Varanger kommune hvor det påpekes hva kommunen har ansvar for.

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy har også skrevet et notat til toppsjefene i UDI, Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektorat, Politidirektorat og DSB om sine store bekymringer for dagens situasjon. Det er avtalt et nytt møte mellom berørte etater om situasjonen kommende onsdag.

- Situasjonen er urovekkende, sier fylkeslege Eivind Merok.

Hans største bekymring nå, er situasjonen for barna, og for den gruppen som skal sendes ut til Russland. Nå har de vært seks uker i boforhold som opprinnelig var beregnet på et par dagers opphold, i usikkerhet og med begrenset informasjon om hva som skal skje. Merok vurderer på et helsefaglig grunnlag det som svært uheldig at barnefamilier flyttes gang på gang.

Praksisen slik den er i dag, er at de flyttes minst fire ganger. De har først vært i Vestleiren et par dager ved ankomst. Så er de flyttet til et akuttmottak. Så tilbake til Vestleiren i påvente av gjennomføring av asylintervju. Så tilbake til et asylmottak igjen, og deretter ut til kommunen hvor de eventuelt skal bosettes.

Barnefamilier flyttet ut

- Vil Udi fortsatt ha barnefamilier i Vestleiren?

- Etter den første befaringen til Bergstrøm, flyttet vi barnefamilier ut, spesielt til Neiden mottak så langt det var mulig. Vi fortsetter med å ta hensyn til barna, bl.a. ved å legge bedre til rette i leiren også. Det vil fortsatt komme barn som følger med familien for intervju eller fordi deres midlertidige akuttmottak skal nedlegges. Barnefamilier er prioritert for ordinære plasser, men må noen ganger vente, svarer presserådgiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.

- Skal asylsøkere som venter på utvisning fortsatt oppholde seg i leiren sammen med andre asylsøkere? Hva vil Udi gjøre for å utbedre denne situasjonen?

- UDI har allerede flyttet ut noen barnefamilier av denne gruppen, og arbeider med å finne andre mottaksplasser til de øvrige.

- Vil det bli gitt et annet botilbud for gravide?

- Det foretas individuelle vurderinger av behovene til gravide.

- Hvilken funksjon skal Vestleiren ha framover, og hva gjøres for at man ikke igjen skal avdekke mangler som beskrevet i disse rapportene?

- Mye er allerede gjort. Fram mot sommeren vil den bli brukt for intervju og avlastning i forbindelse med avvikling av akuttplasser.

Kartlegging

Ifølge Merok er Sør-Varanger kommune nå klar over det ansvaret de har for flyktningene. Kommunen er kommet i gang med å starte kartlegging av barns situasjon. De er også klar over at de har et ansvar for vurdering av boforholdene etter forskrift om miljørettet helsevern, og UDI er blitt gjort oppmerksom på at de har meldeplikt til kommunen. Skoletilbud er nå planlagt igangsatt denne uka.

Bo Kofoed som har vært stedlig koordinator for Røde Kors inne i Vestleiren, opplever at ulike myndigheter har tatt dem på alvor.

- Jeg føler at våre bekymringsmeldinger er tatt på alvor, og at de nå deler vår virkelighetsforståelse. De har startet å ta tak i problemene vi har påpekt, sier Kofoed. Han roser spesielt fylkeslegen.