I Målselv, Nesna og Bodø legges ordinære mottak ned. På Tverlandet i Bodø, Evenskjer og Leines kuttes mottaksplasser for enslige mindreårige.

På landsbasis legger UDI ned 20 mottak, med i alt 2100 plasser, skriver UDI i en pressemelding.

Regiondirektør Bjørn Fridfeldt roser både kommunene, de enkelte mottakene og driftsoperatørene for jobben som er lagt ned i forbindelse siden høsten 2015, da asylstrømmen til Norge eksploderte.

- Alle disse er gode mottak som vi gjerne ville hatt med videre, men det kommer langt færre asylsøkere nå. Det er alltid synd for ansatte som mister jobben, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Samtidig kan vi ikke forsvare økonomisk å sitte med mange ledige plasser, sier Fridfeldt i pressemeldingen.

Beboerne de aktuelle stedene vil enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

1. mai vil Region Nord sitte igjen med 12 ordinære mottak, med totalt 2056 plasser, og 14 mottak for enslige mindreårige, med 577 plasser, opplyser UDI.