Onsdag rømte fire ungdommer fra mottaket for enslige mindreårige på Gibostad. Så langt i år har 21 ungdommer forsvunnet fra mottaket. Det skriver NRK Troms.

Tilsammen har 67 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet fra mottak i Nord-Norge i år.

Bjørn Fridfeldt, regiondirektør i UDI, tror de fleste har forlatt mottaket av fri vilje. Rutinen er å melde i fra til politiet og barnevern når noen forsvinner

På mottaket i Gibostad er det nå bare 12 beboere igjen.

– Å stikke av fra mottaket er deres løsning på den avmakten de føler. De tror ikke helt på oss når vi ber dem om å vente. De tror mer på venner og andre som sier de bør dra, sier mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen til NRK.