ASVO ønsker flere arbeidsoppgaver: – Vi har sett at vi er sårbare

Tromsø ASVO har merket pandemien godt. Nå ser de på nye arbeidsoppgaver: tøyvask.