Fylkesvei 288 i Balsfjord ikke ikke akkurat Troms fylkes "pride and joy" når det gjelder veistandard. Men til sommeren blir det slutt. Grusveien, som holder skrekkelig standard, skal endelig få asfalt. Drøyt 14 kilometer mellom Norbyvatn og Sand skal få asfalt, ifølge asfaltlista som Troms fylkeskommune la frem torsdag.

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo sier i en pressemelding at de holder seg på samme nivå som i fjor når det gjelder krober og ører.

- Det verdt å merke seg at Troms fylkeskommune opprettholder innsatsen på det årlig asfaltprogrammet i 2015 sammenlignet med fjoråret på 105 mill, til tross for en utfordrende økonomisk situasjon, sier fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Blant  prosjektene som drar av gårde med pengene er fylkesvei 288 i Balsfjord og fylkesvei 224 i Tranøy. De to grusveiene skal få asfalt og  de to prosjektene vil koste henholdsvis 30 og 19 millioner.

- Som fylkesråd har det vært viktig å finne rom for denne viktige oppgraderingen av fylkesveiene, og jeg har hatt som en uttalt ambisjon å følge opp fjorårets styrkning av asfaltprogrammet. Derfor er årets dekkelegging like stor som  fjor, og vi vil faktisk asfaltere en del mer enn i 2014, noe jeg er svært fornøyd med den økonomiske situasjonen.

Det vil bli asfaltert færre, men lengre strekninger i år. Antallet enkeltstrekninger i 2015 blir på rundt 20 mot 50 i 2014.

- Dette er for å redusere kostnadene med rigging av asfaltlegging, og i større grad enn tidligere kunne gjøre seg ferdig med dårlige asfaltstrekninger på et år. Det betyr at færre opplever at akkurat deres dårlige asfaltvei asfalteres pr år, men når det skjer vil lengre strekninger på veien få ny asfalt. Dette er et bevisst valg av strategi for mere kostnadseffektiv asfaltering innenfor de rammene en har, sier Prestbakmo.

Disse strekningen skal asfaltlegges i fylkeskommunal regi i 2015.

 • Fv1 Kvæfjord Aspenes - Utstrand 3 500 m
 • Fv4 Harstad Kilbotn 1 710 m
 • Fv12 Harstad Ytre Gangsås 1 420 m
 • Fv14 Kvæfjord Storfjord 3 000 m
 • Fv116 Skånland Reinåsen 1 000m
 • Fv848 Harstad Stangnes 450 m
 • Fv851 Bardu Furuly-Kistefossen 2 000 m
 • Fv53 Tromsø Rundkjøring Tomasjord-Kroken 2 180 m
 • FV63 Tromsø Langnesbakken-XFv862 Bjarne G Rundkjøring 390 m
 • Rundkjøring XKV Langnesbakken - Rundkjøring
 • Rundkjøring XKV Langnesbakken - Rundkjøring  Langnesbakken
 • Fv84 Salangen Sletta XFv848 - Nattmålskardet N 5 900 m
 • Fv84 Dyrøy Bjørnebekkdalen - Elvevoll XFv852 7 950 m
 • Elvevoll XFv852 - Rundhaugen
 • Fv86 Sørreisa Sørreisa kirke - Hemmingsjord S 2 650 m
 • Fv224 Tranøy Å XFv221 - Rødsand 8 610 m
 • Fv288 Balsfjord Norbyvatn XFv858 - Sand XFv286 14 610
 • Fv852 Dyrøy Elvevoll XFv84 - Brøstadbotn Ø 400
 • Fv858 Balsfjord Nordfjordbotn-Malangseidet V 11360
 • Fv855 Målselv Buktamo XE6  12260
 • Buktamo N - Karlstad Ø
 • Karlstad V- Høllanes
 • Fv862 Tromsø Hungern-Tromsøbrua 3120 m
 • Åsland-Eidkjosen
 • RK sentrumstangenten-Fylkeshuset X Kv