Årsaken er at det er asfaltert før det er lagt kantstein mellom vegbanen og fortauet rett oppfor grøntarealet der paviljongen står utenfor rådhuset. Det har vært kantstein mot fortauet her tidligere, men den er så nedkjørt at den bare er synlig et par meter nærmest rådhuset. Ny kantstein skal først legges til neste vår/sommer.

Slik det framstår etter asfalteringen ligger kjørebanen noen centimeter høyere enn fortauet. Etter gjeldende normer skal det være omvendt. Men dette skal fikses til neste vår/sommer. Da blir det lagt kantstein, opplyser vegforvalter Stig Tore Moe på Byutvikling.

- Vi skal flytte ut fortauet slik at det blir bredere.  MC-parkeringen her vil opphøre. Det er bare minimalt av asfalten i gata som må fjernes. Ikke noen big deal, sier Stig Tore Moe.