«Ny asfalt i lange baner i Troms».

Det er tittelen på et debattinnlegg fra stortingspolitiker Hårek Elvenes (H), publisert blant annet hos iTromsø.

Her forteller han at 60 veistrekninger i Troms får nytt asfaltdekke i løpet av 2016. Regjeringen styrker vedlikehold og fornying av veinettet, er budskapet fra Elvenes.

Skuffet og forbannet

Det har ikke Ove Bergli fra Øverbygd lagt merke til. Tvert imot gir han en ganske blek beskrivelse av veistandarden i området.

- Veien er tortur å kjøre på. Både for kropp og kjøretøy, sier Bergli til Nordlys.

Etter å ha lest debattinnlegget fra Elvenes, har han sendt brev til Høyre-politikeren og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

«Det man er mest skuffet og forbannet for er vegvesenet og fylkespolitikernes ignorering av klager på veien som har skjedd over flere år, uten at det er gjort noen ting!», skriver Bergli.

Spesielt ille er det langs fylkesvei 87 fra Øvergård, gjennom Tamokdalen og til Øverbygd, utdyper han. I retning Setermoen er det ikke noe bedre, forteller Bergli.

Saken fortsetter under bildet.

Mener seg oversett

Veien er i så dårlig forfatning at enkelte strekninger burde vært stengt for biltrafikk, mener han.

- Etter at det har vært nedbør er det spesielt ille.

Fylkesvei 173 som går opp Dividalen er også et kapittel for seg selv, mener øverbygdingen. Her er det ikke en gang asfalt.

- Det er sikkert 30 år siden vi ble lovet asfalt langs veien, men ingenting er skjedd, sier Bergli.

Budskapet hans er at han nå forventer at også indre strøk av Troms får en etterlenget veioverhaling.

- Jeg har kjørt en del i ytre strøk, på Senja, Kvaløya og i Malangen. Jeg ser jo at det asfalteres mye der, men det skjer lite på østsiden av E6, sier Bergli.

Ordførerens støtte

Nordlys omtalte i fjor sommer forfatningen langs fylkesvei 173 i Dividalen. Den gang uttalte Målselv-ordfører Helene Rognli at hun har full forståelse for beboernes frustrasjon.

De har min fulle støtte i saken og jeg forstår frustrasjonen. Det er en fortvilt situasjon, jeg skulle gjerne hatt muligheten til å gi dem en ny og bedre vei. Vi jobber tett opp mot fylkeskommunen med dette og de er klar over situasjonen. Beklageligvis kan jeg ikke gjøre noe mer enn det med saken, sier Rognli.

Siden er det altså ikke skjedd stort.