Naboene klager på elendig luftkvalitet. Men asfaltverket vil forlenge driften.

Naboer til asfaltverket på Olavsvern har klaget på både støy og lukt. NCCs målinger viser at problemet skulle være lite.