Arne kaller regjeringens pliktmelding for moralsk forkastelig: – Mange vil miste jobben

Av

Leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag frykter at mange vil miste jobben på landanleggene.