Greenpeace og Natur og Ungdom har besluttet å saksøke staten for å stanse ny oljeboring i Arktis.

Miljøorganisasjonene mener utlysningene i 23. konsesjonsrunde som åpner nye områder i Barentshavet for olje og gassvirksomhet, er i strid med Grunnlovens paragraf 112. Den såkalte miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.

Greenpeace og Natur og Ungdom mener utlysningene også er i strid med Parisavtalen som sier at alle land skal forplikte seg for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.