I 2014 hadde Tromsø kommune et budsjett med en ramme på 2.250.000 kroner for Arctic Race of Norway. Når sykkelrittet igjen kommer på besøk i år, er budsjettet betydelig større.

– Først og fremst fordi vi har fått to etapper, noe som medfører at rittet blir betydelig større for vår del enn det var i 2014. Dernest fordi vi ønsker at samtlige kostnader skal komme frem i budsjettet, sier avdelingsdirektør for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, Bjarte Kristoffersen.

Ingen har lagt skjul på at kommunen brukte mer ressurser i 2014 enn det som kom frem i budsjettet.

Legger inn kommunal innsats

I forslaget for budsjett som skal behandles i formannskapet tirsdag foreslår man å bruke 6,4 millioner kroner på arrangementet. Blant annet har man anslått verdien på det bydrift skal gjøre til 4,2 millioner kroner.

– Dette er personer som allerede er ansatt i kommunen. Dersom de ikke hadde gjort en jobb i forbindelse med Arctic Race, kunne de ha brukt tiden sin på andre ting, understreker Kristoffersen.

Man har også lagt inn kostnader til blant annet strøm og rengjøring og levering av matter som skal sørge for sikkerheten til syklistene i budsjettet.

I forslaget som kommer opp i formannskapet legger man vekt på at det er forventet at Tromsø som vertskapskommune legger til rette for en betydelig folkefest, blant annet Race Village, både lørdag 12. august og søndag 13. august – samt holde utstrakt kontakt med lokalt næringsliv. Videre er informasjonsoppgaven stor, og i grove trekk tredelt:

1) Trafikale begrensninger og muligheter til byens innbyggere med stengte veier over en lang periode.

2) Skape blest om alle delarrangementer.

3) Profilere Tromsø-regionen i forbindelse med TV-sendinger, til websider og presse.

Ansetter prosjektleder

Man har avsatt 400.000 kroner i budsjettet for en prosjektleder samt at man ønsker å bruke 600.000 kroner på prosjektmedarbeidere og profilering og markedsføring av rittet.

– Når det gjelder prosjektlederstillingen, vet vi ikke hvem det blir. Det er ikke avgjort om det blir en intern løsning eller om vi kommer til å se utenfor kommunen, sier Kristoffersen.

Med to etapper kommer sykkelrittet til å bli synlig i Tromsø. I saksframlegget som kommer opp i formannskapet ser kommunen for seg følgende:

Lørdag 12. august:

Race Village i sentrum. ARNs prefererte plassering er på Strandtorget med tilliggende sidegater og områder.

Publikumsrittet Arctic Race Challenge. Startsted er ikke fastsatt, men ARN vil velge et sted som i minst mulig grad er i konflikt med normal trafikk. Mål i Finnvikdalen. Ikke på sperrede veier som i 2014, men med en eller annen form for politieskorte.

3. etappe for proffrittet. Start på Lyngseidet, målgang på toppen av Finnvikdalen. Tidspunkt er ikke fastsatt, men blir på sen ettermiddag.

Søndag 13. august:

Arctic Race legger i prinsippet beslag på store deler av Tromsøya sør for Langnesbakken hele dagen.

Race Village på samme sted som lørdag.

Barnerittet Sparebank1 Mini Arctic Race i sentrum.

Det internasjonale ungdomsrittet Statoil Morgendagens Helter i en rundløype på Tromsøya.

4. etappe for proffrittet. Start og mål på Strandveien, samme sted som sist. Traseen går rundt Sør-Kvaløya og deretter i noen runder på Tromsøya. Målgang på sen ettermiddag.

Budsjett Arctic Race of Norway 2017, Utgifter Tromsø kommune

Prosjektleder 6 mnd: kr 400 000,00

Prosjektmedarbeidere: kr 200 000,00

Profilering og markedsføring: kr 400 000,00

Frivillige (mat, kjøp av tjenester hos idrettslag etc): kr 250 000,00

Race Village, Event og pulikumsarrangement (inkl. lyd lys etc): kr 500 000,00

Tekniske kostnader basert på estimat fra bydrift kr:  4 214 000,00

(Timesforbruk (basert på tall fra 2014) bydrift 2100 timer med snittpris kr 810,- per time inkl. ca. 500 timer overtid: kr 1 700 000,00

Ytterligere timesforbruk og utstyr pga. lengre løype på Tromsøya enn i 2014, samt to: kr 1 204 000,00

Tapte inntekter bydrift (fordi de er avhengig av inntektsbringende arbeid i sommerhalvåret): kr 750 000,00

Kjøp av div. tjenester: kr 200 000,00

Innkjøp av sperregjerder (i tillegg til det som ble kjøpt i 2014): kr 110 000,00

Innkjøp sikringsmateriell for polstring av gjerder og stolper: kr 150 000,00

Leie av toaletter, ramper for funksjonshemmede etc.: kr 100 000,00)

Tekniske kostnader basert på estimat fra idrett drift: kr 135 000,00

(Kostnader til strøm til arrangementet: kr 75 000,00

rengjøring/levering matter til polstring/sikkerhet: kr 30 000,00

scener/plattinger/tribune for funksjonshemmede: kr 30 000,00)

Mottakelse for gjester: kr 100 000,00

Eventuelt/administrasjon: kr 200 000,00

Sum: kr 6 399 000,00