Resultatet av arbeidsulykken, som skjedde tilbake i august 2013, var at mannen pådro seg alvorlige skader i form av blant annet knuste ribbein, skulderblad, punktert lunge og nakkebrudd.

Underlagt sviktet

Han slapp unna med livet i behold, men nå er bedriften der mannen var på jobb, bøtelagt for 75.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge politiet hadde de unnlatt å gjøre en skikkelig risikovurdering for konstruksjonen på hengeren der ulykken skjdde.

I grunnlaget for boten er det beskrevet hvordan hengeren hadde nivåforskjell i lengderetning. For å utligne dette ble det satt opp en bukk. Da mannen var under lasten for å feste stropper til tre stabler med stålbjelker, sviktet underlaget slik at lasten falt over ham.

Bestrider boten

«Virksomhetens kartlegging av mangelfull, og hadde ikke fanget opp aktuelt risikoforhold rundt arbeidsoperasjonen ved å undersøke om fundamentet bukken sto på tålte belastningen av stålkonstruksjonene og stroppingen, og videre muligheten for at fundamentet kunne gi etter og påføre skade på personell», skriver politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt i boten.

Hvorfor det har tatt fire og et halvt år før saken nå er avgjort, er uklart. Det har ikke lyktes for Nordlys å komme i kontakt med verken Kvanli eller daglig leder i den bøtelagte tromsøbedriften. Det er imidlertid på det rene at de har bestridt boten, for 18. april er det berammet rettssak i Nord-Troms tingrett.