Nattskiftet på Bakehuset Nord-Norge i Tromsø var i ferd med å pakke brød i poser da ulykken skjedde natt til 14. desember.

Pakkingen fungerer slik at det legges et visst antall brødposer på en linje før en maskin settes i gang, står det beskrevet i tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet etter hendelsen.

«Etter oppstart vil en skyvearm ta tak i overdelen av posen, feste seg til papiret med et sug, og dermed åpnes posen slik at brødet kan bli skjøvet inn i posen. Posen med brødet blir deretter skjøvet ut på en pakkerondell», heter det i rapporten.

Kutt i håndleddet

Det var da en av posene kom ut av posisjon, at ulykken skjedde. Operatøren stakk armen inn under lokket på maskinen mens pakkelinjen gikk for å rette opp posen.

Da gikk det galt:

«Operatørens venstre hånd ble truffet av skyvearm og dratt i linjens pakkeretning. Under hendelsen ble venstrehånden samtidig presset under en styrefjær med skarpe kanter og armen ble sittende fast slik helt til kolleger i nærheten fikk kjørt maskinen i revers og armen kunne tas ut», skriver Arbeidstilsynet.

Hendelsen resulterte i kutt på fem-seks centimeter rundt håndleddet på vedkommende.

Varsler pålegg

Arbeidstilsynet konkluderer med at ulykken skjedde fordi operatøren ikke løftet lokket på maskinen, noe som ville ha stanset den.

Samtidig varsler Arbeidstilsynet flere, mulige pålegg overfor Bakehuset Nord-Norge etter episoden.

«Tilsynet avdekket at arbeidsgiver ikke virker å ha sikret seg at både opplæring og bruk er i henhold til egen risikovurdering og brukerveiledning for denne maskinen. Virksomheten kunne ikke legge fram brukerveiledning for maskinen under tilsynet», heter det i rapporten - og videre:

«Virksomheten kunne ikke fremlegge at det er gjennomført risikovurdering for arbeid med maskiner i bakerihallen på stedet».

Bakehuset er gitt frist til 31. januar å gi tilbakemelding på tilsynsrapporten.

Gir opplæring

Inge Forsaa, direktør på Bakehuset Nord-Norge, sier at både Arbeidstilsynet og politiet rutinemessig kobles inn etter hendelser som den 14. desember.

Han understreker også at ansatte på bakeriet får nødvendig opplæring i bruk av maskiner.

- Vi har rutiner på at de ansatte får opplæring og kan dokumentere det. Når det gjelder tilsynssaken, må vi avvente før vi kan kommentere den. Det viktigste er uansett at det gikk bra med den ansatte, sier Forsaa.