Knusende rapport fra Arbeidstilsynet: Ansatte trues, jobber doble skift og sykmeldes

Ansatte går doble skift, jobber for mye overtid, trues med vold og må håndtere utagerende pasienter. Nå krever Arbeidstilsynet at legevakta i Tromsø rydder opp.