Elektriker ble skadet i eksplosjonsartet brann - nå risikerer Tromsø Havn pålegg

Kommunens havneselskap fulgte ikke opp arbeidsulykke, mener Arbeidstilsynet.