Arbeidstilsynet krevde bedre ambulansestasjon: UNN har ikke råd, men bruker 13 millioner på midlertidig brakke

UNN jobber nå med å etterkomme de 77 påleggene fra tilsynet. Det har blant annet resultert i et vaskerom til én million kroner.