Gå til sidens hovedinnhold

Du kan ha krav på høyere lønn om du jobber i ett av disse yrkene - se hele lista

Artikkelen er over 2 år gammel

Sjekk om de nye satsene i mange bransjer gjelder også for deg.

[FriFagbevegelse]: Den statlige Tariffnemda vedtar om deler av tariffavtalen skal gjelde for alle i en bransje, selv om de ikke er organisert eller har tariffavtale.

I praksis er det Tariffnemda som kommer fram til en lovbestemt minstelønn i en rekke bransjer som sliter med lave lønninger og useriøse arbeidsgivere som dumper både lønninger og arbeidsvilkår.

Her har du oversikten over hva du minst skal tjene, fra 1. desember, i alle de bransjene som har allmenngjort minstelønn:

Renhold

Her er satsene innen renhold:

Timelønn: 181,43,-

Arbeidstaker under 18 år: 133,39,-

For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

Reiseliv og restauranter (Riksavtalen)

• Begynnerlønn med fagbrev: 170,19 kroner

• Begynnerlønn uten fagbrev: 161,87 kroner

De uten fagbrev må være over 20 eller være 18 og ha minst 4 måneder erfaring for å kreve denne lønna. Yngre arbeidstakere har andre og lavere satser.

Det gjelder egne satser for kokker. Kokk med fagbrev kan ikke tjene under 174,11 kroner. Jobber du som kokk men har ikke fagbrev er satsen 166,79 kroner (så lenge du er over 20 eller er 18 og har minst 4 måneder erfaring).

Skips- og verftsindustrien

Tariffnemnda har bestemt at arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, minst skal tjene:

• Fagarbeider: 176,05 kroner

• Spesialarbeider: 168,03 kroner

• Hjelpearbeider: 160,10 kroner

For disse arbeiderne er det også allmenngjort tillegg for dem som må overnatte borte fra hjemmet, og for overtid.

Fiskeindustrien

Jobber du i fiskeindustrien, så er minstelønna nå slik:

• Fagarbeider: 192,20 kroner

• Produksjonsarbeider: 180,70 kroner

Ansatte under 18 år skal tjene minst 80 prosent av minstelønnssatsen. I tillegg er det allmenngjort skiftsatser. Toskiftsarbeid skal gi et tillegg på 20 prosent av minstelønnssatsen, mens treskiftarbeid skal gi 25 prosent.

Byggebransjen

Minstelønna i byggebransjen skal nå minst være:

• Fagarbeider: 203,80 kroner

• Ufaglærte uten bransjeerfaring: 183,10 kroner

• Ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 191,00 kroner

• Arbeidstakere under 18 år: 122,90 kroner

Elektrofagene

Også lønna i Landsoverenskomsten for elektrofagene gjelder for alle i bransjen, med oppdaterte satser:

• Fagarbeider: 211,70 kroner

• Arbeidstaker uten fagbrev: 184,36 kroner

Jordbruk og gartneri

Det er ulik lønn for fast ansatte i denne bransjen, og såkalt «ferie og innhøstingshjelp».

For fast ansatte er dette satsene som gjelder i timen:

• Fagarbeider: 150,30 kroner

• Ufaglærte arbeidstakere: 138,55 kroner

• Arbeidstakere under 18 år: 108,15 kroner

For sesongarbeidere (ferie og innhøsting) er dette nå minstelønn:

• Arbeidstakere under 18 år: 98,65 kroner

• Over 18 år: ansatt inntil 12 uker: 118,65 kroner

• Over 18 år: ansatt mellom 12-24 uker (3–6 md.) 124,15 kroner

• Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 md. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Persontransport med turbil

Her er det bare allmenngjort en minstelønnssats: 155,87 kroner timen.

Godstransport på vei

Det er kun allmenngjort en minstesats på dette området, ikke bestemmelsene om ansiennitet og fagbrev.

Minstelønna er nå: 171,45 kroner

I tillegg er diettsatsene allmenngjort for langtransportsjåfører og utgjør 300 kroner døgnet. (ANB)

Kommentarer til denne saken