Mandag skulle tillitsvalgte i FLT som jobber i Statens Vegvesen reist med Norwegian på et tre dagers kurs i Talinn i Estland. I alt 30 tillitsvalgte skulle mandag morgen etter planen starte å reise fra ulike steder i landet.

- Dersom konflikten i Norwegian ikke er over innen mandag morgen klokka 06.00, så reiser vi ikke. Vi mener at det direktør Kjos i Norwegian gjør - at han setter inn piloter fra andre datterselskap - er helt klart streikebryteri, sier Alf Edvard Masternes til Nordlys.

- I sympati med piloter

Han er hovedtillitsvalgt i Statens Vegvesen for de fagorganiserte i FLT.  Masternes skulle etter planen reise fra Tromsø med morgenflyet mandag. Men han og alle de andre tillitsvalgte kommer ikke til å reise med Norwegian så lenge konflikten pågår.

Det hersker en del usikkerhet omkring hvilke fly som blir kansellert, men Masternes og de andre tillitsvalgte kommer ikke til å reise selv om flyet skulle gå, og selv om det skulle flys av en pilot som foreløpig ikke er tatt ut i streik.

Det er prinsippet at det hentes inn piloter fra andre selskaper, det reageres mot.

- Dette gjør vi i sympati med piloter i Norwegian som er i en lovlig streik, sier Masternes.

Han tok søndag kontakt med forbundsledelsen i FLT, og fikk full støtte for initiativet om å droppe kurset, framfor å reise med det de oppfatter er streikebrytere.

- Det var et vanskelig valg å ta siden det også har noe med kostnader for fagforeningen å gjøre. Men det Norwegian gjør, er etter vår mening streikebryteri. Det reiser vi ikke med. Vi får ta kostnadene senere, sier Masternes.

LES MER: Søndag skal Jan Arvid til Kanariøyene. Han frykter for hele ferien

Kan tape 100.000 kroner

Han sier de i verste fall kan tape over 100.000 kroner på flybilletter og bestilt hotellopphold.

Kurset som de tillitsvalgte i FLT i Statens Vegvesen skulle delta i, handlet om omstilling i offentlig sektor og sosial dumping.

Pilotene som er i streik, er organisert i parat som er et YS-forbund. FLT er et LO-forbund.

- Sympatierklæringene har strømmet inn i hele dag. Jeg har hørt flere tilsvarende historier. Det er godt å se at det ikke er bare tillitsvalgt i luftfarten som er opptaatt av dette. Norske forbrukere ønsker ryddige og ordentlige arbeidsforhold. Streikebryteri er noe vi tar sterk avstand fra, sier kommunikasjonssjef Arve Sigmundstad i fagorganisasjonen Parat og er gllad for støtten fra de som jobber i Statens Vegvesen.