– Vi er enige om å likevel prøve å kjøre to spor. Vi sender prosessvarsel, de som har protestert i gruppa har nådd frem med det synspunktet, sier gruppleder Remi Strand.

Et prosessvarsel er kort et varsel om at man vurderer å bringe saken inn for domstolsbehandling og gir motparten adgang til å redegjøre for sitt syn, før man tar en beslutning.

Fylkeskommunens advokatfirma Kluge har antydet at det er vanskelig å kjøre to spor, med både fellesnemnd og prosessvarsel.

– Når det kommer til fellesnemnd, dersom Mæland endrer forskriften velger vi representanter, sier Remi Strand.

– Mæland har fått veldig kort tid på seg. Selv om Mæland ikke rekker i løpet av møtet, kommer hun til å gå for 19-19 i fellenemnda. Det er ren vrangvilje dersom Ap ikke vil oppnevne representanter til fellesnemnda. Det har vært departementets vilje at partene skal komme til enighet. Når man er enig om 19-19 er det opplagt at departementet følger dette. Det er en selvfølge, sier Høyres gruppeleder Jo-Inge Hesjevik, som i morges la frem forslaget om å sende en henvendelse til departementet.

Han slår fast at det nå er sendt henvendelse til Mæland.

Saken oppdateres!