Arbeiderpartiet med forslag til modell for å hjelpe bedriftene:– Folk må ha en jobb å gå til når dette er over

Partiet mener at ordningen må settes i gang så fort som mulig.