(Nord24)

TROMSØ (Nord24.no): Tromsøselskapet Masterwork Construction og eneeier Svein Ole Wilsgård har denne våren kjempet hardt for overlevelse. Mens eieren forhandler med kreditorer, går ansatte fra Latvia i Tromsø uten lønn og feriepenger på andre måneden. Andre har reist hjem.

– Det er en håpløs situasjon, sier Edijs Zorenbergs og Krists Kokars.

De har begge jobbet i Masterworks siden oppstarten for syv år siden. Nå har de erfarne prosjektlederne skaffet ny jobb hos en av selskapets leverandører.

– Vi er så glade for at Alti Elektro ga oss sjansen.

Nå vil de begjære den tidligere arbeidsgiveren konkurs for å få pengene de har til gode.

– Vi to leverer begjæringen nå. Da kan vi på sikt håpe å få noe fra lønnsgarantifondet. Trolig blir flere ansatte med oss på det.

Flere store prosjekt

Selskapet har flere store privatboliger under oppføring, men har en presset økonomi. Og med store inkassokrav i byggevarebransjen sliter Masterwork med å ferdigstille prosjektene. Nord24.no meldte forrige uke at arbeidet hadde stanset opp. Dette benektet Wilsgård, men byggeplassene står fortsatt tomme.

– Arbeidet stanset opp for to uker siden. Det handler dels om at de ansatte ikke har fått lønn, dels at selskapet ikke har penger, sier Kokars.

Siden har Wilsgård vært i forhandlinger med kreditorene om en frivillig akkord hvor de går med på 50 prosent dekning av sine krav.

Tirsdag gikk den opprinnelige fristen for den frivillige akkorden ut. Nord24.no erfarer at noen av kreditorene har godkjent forslaget til akkord, men at minst én kreditor ikke hadde godkjent akkorden innen tidsfristen.

Nord24.no har spurt Wilsgård om selskapet har likviditet til også å betale arbeidere og kunne finansiere videre drift, om akkorden lykkes.

"Masterwork Construction vil fortsette å jobbe for bedriftens overlevelse og gitt at denne lykkes vil vi innen realativt kort tid kunne komme med en oppdatering av status og hvordan vi ser på veien videre", skriver Wilsgård i en e-post til Nord24.no tirsdag.

Wilsgård vil ikke kommentere en rekke konkrete spørsmål fra Nord24, men skriver at han håper å redde selskapet.

"Masterwork Construction er i sluttfasen av en pågående prosess med sikte på å berge selskapet og med dette en rekke arbeidsplasser til både norske og utenlandske ansatte. Denne meget arbeidskrevende prosessen har pågått i åpenhet med våre kreditorer, som alle har fått informasjon om situasjonen, regnskapsforhold (kun de som har bedt om det) og utsiktene fremover. Noen har bedt om ytterligere informasjon som de har fått så lenge denne ikke inneholder informasjon om andre samarbeidspartnere. Prosessen har så langt vært oppløftende og vi er nært forestående å få på plass en løsning som vil sikre videre drift både av selskapet, arbeidsplasser og pågående prosjekter. Lykkes prosessen er vår vurdering være positivt for både selskapet, ansatte og ikke minst våre kreditorer og våre kunder.

Vi skjønner at Nord.24 / Nordlys har et ønske om at vi ikke skal lykkes med denne prosessen, og derved gjentatte ganger setter negativ fokus på forhold som allerede er forklart. Vi beklager at avisen ønsker å bidra til at arbeidsplasser går tapt og at både våre kreditorer og kunder vil kunne lide tap, men vi må bare akseptere at avisen ønsker å være en aktør i denne prosessen slik at den ikke lykkes", skriver Wilsgård i epost til Nord24.no.

Nord24.no har fått tilgang på en oversikt over kravene. Største kreditor er byggevarekjeden Montér med 1,4 millioner. Totalt er over 400 regninger forfalt, et stort antall av disse er gått til inkasso.

Totalbeløpt er rundt 11 millioner kroner. Foreløpig registrerte inkasso har passert 600.000 kroner.

I gjeldsforhandling med kreditorer – stillstand i flere luksusprosjekter i Tromsø

Svein-Oles bedrift har vokst og vokst – nå hoper regningene seg opp


Trøbbel siden jul

Zorenbergs og Kokars jobbet som prosjektledere i selskapet. Begge har vært med siden oppstarten av selskapet.

- Jeg er stolt over hva vi har fått til. Et par av de første husene skammer jeg meg riktignok litt over når jeg ser dem. Men siden har vi bygget svært mange gode hus her i Tromsø og blitt kjent for meget høy kvalitet på arbeidet. Det er et godt selskap. Det er synd det skal gå over ende på denne måten.

Masterwork har vært en god arbeidsplass, mener de.

- Lønna var god. Vi hadde gode arbeidsforhold. Frem til i år.

De forteller om hvordan de som prosjektledere havnet i skvis mellom bekymrede ansatte og en leder som bortforklarte problemene.

– Vi merket vel først at det var problemer i fjor. Vi opplevde å bli nektet kreditt. Men jeg tenkte det ordnet seg. Vi hadde fem hus som skulle bygges, og litt presset likviditet har vi opplevd tidligere.

Masterwork produserer eneboliger hvor elementer bygges på fabrikk i Riga, og fraktes til Tromsø.

– Om vinteren gjør vi derfor innendørsarbeidet og trenger byggevarer her. Det var da vi kom tilbake etter juleferie det virkelig stanset opp, vi fikk ikke ut varer noen steder, sier Kokars.

Han var prosjektleder for to store boliger i Hochlinveien. De ansatte var bekymret. Kokars sier han måtte overtale en motvillig Wilsgård til å holde informasjonsmøte om situasjonen.

– Men han innrømmet aldri at vi var i problemer. Det er lys i tunnelen, sa han mange ganger. Etterhvert begynte jeg å lure på om vi var i samme tunnel. For vi så ikke det lyset.

Sitter fast i Tromsø

I mai ble lønnsutbetalingen først forsinket 14 dager. Den har aldri kommet på konto. Det samme gjelder feriepengene, ifølge de to.

Ved utbruddet av Covid-19 opplyste Wilsgård til Nord24.no at de ansatte var i Tromsø. Senere har han på spørsmål fra Nord24.no om lav aktivitet skyldt på Covid-19.

– Det er bare tull. Covid-19 kunne vært en gullgruve for Masterwork. Vi var i Tromsø ved utbruddet. Om vi reiste hjem til Latvia som planlagt i turnusen ville vi havnet i karantene. Vi fikk derfor en avtale om å bli i Tromsø, mot å avvikle en lengre friperiode i juli, forteller Zorenbergs og Kokars.

– Og det var alle fornøyd med. Midtsommer er en viktig ferie i Latvia, som julaften her.

De to reiser nå hjem til Latvia. De anslår at et titalls ansatte fra Masterwork fortsatt er i byen. Mange av dem uten penger til å komme seg hjem.

– De har fri bolig. Men de vet jo ikke om boligen eller jobben er der når de kommer tilbake. Nå hører vi også strømmen kan bli stengt. Det er heller ikke så enkelt at de bare kan pakke en bag og dra. De har vært i turnus her gjennom mange år, og har mye eiendeler i Tromsø.

De sier noen av de ansatte nå har skrevet under på en kontrakt der de godtar å jobbe, med løfte om avdragsvis lønnsutbetaling gjennom sommeren. Noen av de ansatte skal også ha fått lønnsutbetalinger, andre ikke.

Høyt privat forbruk

Selskapets økonomiske vansker står i sterk kontrast til eierens private forbruk. Regnskapene for Masterwork viser at Wilsgård ikke har tatt større utbytter fra virksomheten. Han har imidlertid bevilget seg betydelig lønn. Han er selv styreleder og har enesignatur, og bestemmer dermed egen lønn alene. Denne var på vel tre millioner kroner.

Zorenbergs og Kokars forteller om en leder som de siste par årene har vært stadig mer fraværende.

– Det var da yachten ble flyttet fra Tromsø til Oslo det endret seg, sier Kokars.

– Hver helg dro han dit. Og gjennom de mest kritiske byggeperiodene var han fraværende. I fjor sommer forsvant han en måned på båtferie. I desember og januar dro han til villaen i Thailand.

Kokars sier det ble snakket om eierens høye sigarføring helt siden oppstarten av selskapet.

– Det er en liten by. Folk spurte hvordan vi kunne tjene så mye penger. De første årene var jeg litt stolt. Det var sjefen min, med 17 millioners hus, yacht og Porsche. Så lenge vi fikk jobb og lønn var det greit. Men i år har vi opplevd å gå enda en uke uten lønn. Når fredagene kom, dukket det opp et nytt bilde av Svein Ole på båten i Oslo. «God helg».

Kokars mener eierens private forbruk har ført selskapet inn i problemer.

- Vi pumper ikke olje, vi har ikke en rørledning full av gass. Vi bygger hus. Det er begrenset hvor mye penger som kan komme inn.