Arbeiderpartiets landsmøte sier nei til full avkriminalisering av narkotika, men vil avkriminalisere for tunge rusbrukere.

Det var et splittet landsmøte som fredag tok stilling til saken.

Voteringen endte med at 188 delegater stemte for redaksjonskomiteens forslag om nei til full avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser med narkotika. Utfallet er i tråd med partileder Jonas Gahr Støres anbefaling til landsmøtet.

101 stemte for mindretallets dissens om full avkriminalisering.

Kompromisset betyr at Arbeiderpartiet går inn for å videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, men avkriminalisere for tunge rusavhengige.

Partiet håper nå på forhandlinger i Stortinget om dette.

Rusreform

Regjeringens forslag til rusreform ligger nå til behandling i Stortinget. Et av hovedgrepene i reformen er å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

De tre regjeringspartiene er helt avhengige av Aps stemmer for å få flertall for reformen. Men Ap har vært sterkt splittet i saken, og det var på forhånd knyttet stor spenning til hva landsmøtet ville falle ned på.

Støre har holdt kortene tett inntil brystet i saken. Først fredag formiddag lettet han på sløret og kunngjorde at han er mot full avkriminalisering.

– Når narkotika er forbudt, så bør det ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det, sa han.

Delt innstilling

Arbeiderpartiets redaksjonskomité jobbet i dagevis for å forsøke å hamre ut et kompromiss, men måtte til slutt gi opp og la fredag fram en delt innstilling til uttalelse.

I forslaget gikk flertallet går inn for å avkriminalisere bruk og besittelse kun for tunge rusavhengige.

Et mindretall, blant dem tungvektere som Oslos byrådsleder Raymond Johansen og ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen, gikk inn for full avkriminalisering.

I voteringen var det flertallets innstilling som til slutt fikk gjennomslag.