(Nordnorsk debatt)

Verdens land møtes i Glasgow i Skottland for å løse klimaproblemet: hvordan hindre at menneskeskapte klimaendringer ødelegger kloden? Et hovedsvar må være å satse på jernbane. Utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Undrum, sier det godt (bygg.no 14.09.2021):

«Selv elektriske biler er mikroplastsyndere, og de krever mer plass på veien og mer areal til parkeringsplasser sammenlignet med tog. Et godstog kan frakte det samme som 24 fullastede vogntog. Godstransport med lastebil bruker nesten seks ganger så mye energi som transport med godstog drevet med elektrisitet. Flytrafikken bruker om lag sju ganger så mye energi som tog drevet av hydroelektrisk energi. En dobbeltsporet jernbane kan frakte like mange passasjerer som to firefelts motorveier – ved siden av hverandre.»

Godstog kan naturlig nok bare gå der det er skinner og kan ikke ha for mange stopp. Godstog er særlig gunstig på lange distanser som til og fra Nord-Norge. Ingen form for godstransport slår jernbane når det gjelder kombinasjonen av hurtighet, forutsigbarhet, energieffektivitet, miljøvennlighet og trafikksikkerhet. Hastigheten kan være godt over 100 km/t på nye traséer, altså mer enn lastebil og mye mer enn skip.

Gods på jernbane har høy forutsigbarhet fordi godstog er alene på traséene, og fordi tog rammes mindre av dårlig vær på fjelloverganger.

Jernbane har en imponerende energieffektivitet fordi friksjonen mellom stålskinner og stålhjuler er minimal. Høy miljøvennlighet har jernbane fordi utslippene av klimagasser er nesten null i Norge med strøm fra vannkraft. Og trafikksikkerheten er god, særlig på nye traséer, fordi togene der nesten ikke kan kollidere med annen trafikk, ville dyr og personer.

At jernbane er Nord-Norges framtid, er allerede bevist i mer enn 25 år gjennom suksessen med de to daglige godstogene hver vei mellom Narvik og Oslo gjennom Sverige. Også på den eksisterende Nordlandsbanen (strekningen Trondheim-Bodø) har det blitt en dobling av både frekvens og godsmengde på mindre enn to år (se innlegg fra ACE Green i Nordlys 23. oktober). Mengden av gods øker, og derfor må Norge få en Nord-Norge-bane på langs av hele vår langstrakte landsdel.

Klimaproblemet gjør at jernbane tvinger seg fram som en hovedløsning. Regjeringen Støre sier den går inn for å realisere Nord-Norgebanen, men et forpliktende vedtak er ennå ikke fattet. For å sikre at dette følges opp trenger Nord-Norge en sterkere organisering av Nord-Norgebane-saken. I Nord-Sverige har de lykkes med å samle alle gode krefter for å få bygd Norrbotniabanan fra Umeå til Luleå. Noe lignende må vi kunne få til i Nord-Norge.