Tromsø kan få et fast opplæringstilbud på samisk i ungdomsskolen.

Tilbudet kan komme ved Langnes skole dersom minimum tre elever ønsker det, anbefaler kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Forslaget skal nå behandles politisk, og sluttresultatet kan bli endret. Men i utgangspunktet går altså administrasjonen inn for at det opprettes et tilbud om opplæring på samisk i to enkeltfag fra høsten 2022.

Dersom minst seks elever ønsker det, foreslås det å opprette en samiskklasse med undervisning på samisk i alle fag fra høsten 2023.

Bakgrunnen for planene er ønsket om å styrke elevenes mulighet til å tilegne seg kunnskap om samisk språk og kultur.. Det vises til at Tromsø er den byen i Norge med flest registrerte samer. Hele ti prosent av alle samisktalende elever i grunnskolen bor i Tromsø.

I dag er det en samisk klasse ved Prestvannet skole. Alle andre skoler tilbyr opplæring i samisk med ambulerende lærere.

I dette skoleåret er det 229 elever i grunnskolen som får opplæring i eller på samisk i Tromsø.