Åpner for å bruke video-overføring for pårørende

– Det går an å be om assistanse til videooverføring.