(Nordnorsk debatt)

Den desperate situasjonen i Afghanistan gjør sterkt inntrykk, etter at den islamistisk militante opprørsgruppen Taliban har tatt over kontrollen i landet. Det vestlige demokratiprosjektet hadde som ventet ingen sjanse til å lykkes i det som er et eldgammelt klansystem. Norge og andre vestlige land arbeider nå for å hente ut sine borgere, ambassadeansatte og familiene deres.

I Norge presser flere organisasjoner og partier på for at Norge skal ta imot flere flyktninger. Selv om Norge ikke har noen forpliktelse til å gjøre det. Mange ønsker også at Norge skal hente tilbake personer som tidligere er returnert til Afghanistan fordi de ikke hadde krav på beskyttelse i Norge. Overfor Aftenposten kommer statsminister Erna Solberg med en viktig påminnelse; norske militære og sivile har oppholdt seg der av to grunner; på bakgrunn av angrep på et NATO-land i 2001 og FN-resolusjoner, deretter på invitasjon fra afghanske myndigheter.

Det er viktig å holde fast ved at det som skjer i Afghanistan er utenrikspolitikk, ikke norsk innvandringspolitikk. Norges rolle må ta være en pådriver for initiativer internasjonalt for å ivareta menneskerettigheter i landet, og flyktninger i nærområdene.

Dessuten må ta vår del av ansvaret for enkeltpersoner som har jobbet for norske myndigheter og vil være utsatte når Taliban igjen tar over kontrollen. Den norske regjeringen har ansvaret for å gjøre dette på en betryggende måte, som ivaretar rikets sikkerhet.

Man kan ikke utelukke en ny og betydelig økning i migrasjon fra Afghanistan til vesteuropeiske land. Her må Norge trekke lærdom av migrantkrisen høsten 2015. Det er en dårlig løsning å først invitere mennesker hit, og deretter returnere de fleste, fordi bare et lite antall vil ha rett til beskyttelse i Norge. Alt bør i stedet foregå i ordnede former i samarbeid med FN.

Ettersom meningsmålingene tyder på regjeringsskifte om kort tid, kom det betryggende signaler fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal denne uka. Støre sa blant annet at det ikke er aktuelt å hente tilbake personer vi tidligere har returnert til Afghanistan.

Dermed er det klart at den norske linjen som nå er etablert under Erna Solberg vil ligge fast i tilfelle et skifte av regjering med Støre som statsminister. Det er et tegn på forutsigbarhet og ansvarlighet i norsk politikk.