Gå til sidens hovedinnhold

Anklager og falske påstander

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Nordnorsk debatt)

Vårt foredrag med Truls Olufsen-Mehus har blitt kritisert av både Helge Ytterøy L’orange i Åpne Høyre, og trioen Mari-Mette Graff, Vegard Sørnes og Hanne Stenvåg. Vi i FAKS setter alltid pris på en god debatt, men misvisende og direkte feilaktige påstander er ingen tjent med. Vi vil derfor gå gjennom noen av påstandene de kommer med om arrangementet og organisasjonen FAKS.

For å ta L’orange sitt innlegg først, så leser man i første setning «Truls Olufsen-Mehus hadde under dekke av sin pseudo-konservative organisasjon FAKS, et større arrangement ved Norges arktiske universitet». Først og fremst er FAKS på ingen måte Mehus sin organisasjon, dette er noe L’orange har tatt ut av løse luften, uten at det er tydelig hvorfor. Mehus ble invitert av FAKS til å holde et foredrag, og vi burde ikke behøve å forklare at dette ikke medfører eierskap av foreningen.

For det andre, med hvilken autoritet mener L’orange han kan stemple FAKS som pseudo-konservativ? L’orange står fritt til å mene at Olufsen-Mehus ikke har et konservativt bein i kroppen, men det har da ingenting å si for hvordan han kan omtale organisasjonen FAKS. FAKS har holdt dusinvis av arrangementer og foredrag siden oppstarten i 2017, og basert på sin misnøye med innholdet i dette ene foredraget finner altså L’orange det passende å stemple hele organisasjonen som «pseudo-konservativ». Slik usaklig stempling av noen som kun har invitert en meningsmotstander til å holde foredrag, virker i våre øyne lite konservativt.

I Graff, Sørnes og Stenvågs innlegg er det også noen grove feil som må tilbakevises. De skriver om tillatelsen til å ha arrangementer på UiT campus at «Det ble gitt grønt lys fordi det ble lagt opp til diskusjon etterpå». Dette er kategorisk feil. Både UiT og Studentparlamentet var enig i at man bør strekke seg langt for at alle studentforeninger skal ha lik tilgang på UiTs fasiliteter og utøve sin ytrings- og forsamlingsfrihet, uavhengig av om noen kan ta anstøt av dette. Flere i Studentparlamentet uttrykte støtte for at arrangementet skulle holdes med henvisning til nevnte grunnlovssikrede friheter selv om noen var personlig uenig med foredragsholders synspunkter.

Graff m.fl. skriver følgende om personer på transspekteret på UiT «Det er mennesker som denne uken har fått indikert at de er psykisk syke – og det fra et auditorium på sitt eget studiested og arbeidsplass. I Norge, i 2021.» Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at innleggsforfatterne ønsker å problematisere at dette arrangementet ble tillatt på UiT. Samtidig mener de tidligere i innlegget at de finner det vanskelig å være uenige med «viktigheten av frihet, både hva gjelder ytringer og akademia». Innleggsforfatterne kan gjerne oppklare om de har problemer med at UiT tillot arrangementet.

Utover dette synes det som om det hos forfatterne er en generell uvilje til å anta at motparten deres har noe å tilføre samtalen som er av verdi. Når man er så opptatt av å finne anstøtelige uttalelser at man lar seg fornærme av den harmløse åpningen «mine damer og herrer» kan det sies at man har nådd et bunnpunkt av seriøsitet. Gitt konteksten var det sagt med et glimt i øyet og flere i publikum plukket opp dette. Ytterligere er det et interessant kasus som er vel verdt å diskutere: har disse velbrukte innledningsordene nå blitt ladde? Uansett hva tilfellet måtte være er det i alle fall sikkert at manglende humor og en overdreven trang til krenkelse ikke kan være godt for en samfunnsdiskurs over et viktig emne som dette.

Som sagt ønsker vi en debatt om innholdet i Truls Olufsen-Mehus’ foredrag velkommen, og registrerer at Mehus har svart på en rekke av påstandene til Graff, Sørnes og Stenvåg i FB-kommentarfeltet til Nordnorsk debatt. Men usaklig og uriktig kritikk av organisasjonen FAKS som disse innleggene kommer med hører ikke hjemme noensteds.

Kommentarer til denne saken