(Nord24)

TROMSØ (Nord24.no): Hurtigruten i Tromsø og Havila ved Per Sævik på Sunnmøre har bekreftet at de har lagt inn tilbud på den gigantiske statskontrakten på kystruten Bergen-Kirkenes. Kontrakten har en anslått verdi på 7-10 milliarder kroner.

Andre interessenter holder foreløpig kortene tett til brystet.

Fra før er det kjent at 10-15 aktører har vist interesse for anbudet og har vært i dialog med Samferdselsdepartementet.

Utover Havila og Hurtigruten trekkes Fjord Line i Bergen og Boreal Norge inn som de mest sannsynlige anbyderne.

Miljøbonus

Fjord Line driver cruiseferger mellom Norge, Danmark og Sverige og har vært i kraftig vekst som følge av nye skip og et utvidet tilbud til passasjerer og godstransportører.

Selskapet har tidligere vært eid av TFDS (Hurtigruten), men ble solgt til færøyske Smyril Line for 1 krone etter at TFDS hadde tapt over 100 millioner kroner på eventyret.

MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er de første og de største cruisefergene i verden som seiler med flytende naturgass (LNG), noe som gir langt mindre miljøutslipp enn bruk av tradisjonell tungolje.

I anbudet er det lagt opp til en CO₂-reduksjon på 25 prosent. I tillegg fikk stortingspolitikerne presset frem en miljøbonus, som skal være en del av forhandlingene.

Selv om Fjord Line «bare» har vel én milliard kroner i omsetning så har rederiet kapitalsterke og risikovillige aksjonærer i ryggen. FERD-fondet – med en av Norges rikeste i spissen – Johan H.  Andresen – er hovedaksjonær.

- Det har vi notert

Administrerende direktør Rickard Ternblom i Fjord Line sier dette på spørsmål om de har lagt inn tilbud:

- Det vil vi ikke kommentere akkurat nå.

- Men dere har lagt merke til at Hurtigruten og Sævik/Havila har bekreftet at de har lagt inn tilbud?

- Det har vi notert.

- Men dere har vist interesse for anbudsmateriellet fra departementet?

- Ja. Det har vært offentlig at vi har vært i en markedsdialog med departementet og vist interesse.

 

Boreal med fotfeste i nord

Boreal Norge i Stavanger (tidligere Veolia og Connex) var nær ved å legge inn tilbud sa forrige kystruten-anbud ble utlyst. Bak selskapet står en norsk investorgruppe med et luxembourgsk infrastrukturfond i ryggen. Selskapet har over 2.000 ansatte, nær 1000 busser, 37 ferger og hurtigbåter og 6 trikker

Selskapet har fått fotfeste i Nord-Norge både innen buss og hurtigbåt, og kjøpte i sin tid opp Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap fra Finnmark fylkeskommune –samt deler av Helgelandske og  Nordtrafikk i Vesterålen. De har tidligere også kjøpt opp Hurtigrutens eierandel i TIRB på Finnsnes.

Heller ikke Boreal ønsker å kommentere om de har lagt inn tilbud.

- Vi har ingen kommentar akkurat nå, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal Norge.

10-15 interessenter

Andre mulige interessenter er Color Line, Torghatten og Norled.

Color Line er velkjent for de fleste som en av Norges største cruiserederier, med Olav Nils Sunde som hovedaksjonær.

Torghatten i Brønnøysund er Nord-norges største transportkonsern – og blant annet eier av Widerøe. Selskapet – som ledes av Brynjar Forbergskog -  har hatt en enorm vekst de siste årene og har nå en omsetning på over åtte milliarder kroner.

Norled AS er et heleid datterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskap AS og er et av landets største ferge og hurtigbåtrederier. Selskapet har 80 fartøy, og driver ferge- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms. Norled har satset mye på nye fartøystyper og miljøvennlig teknologi, og har tatt frem løsninger som selskapet er alene om i verden. Selskapet har mer enn 1.000 ansatte og omsetter for to milliarder kroner årlig.

Les også: Brannfakkel fra tidligere direktør: Fire grunner til at Hurtigruten kan miste statskontrakten

DET NYE KYSTRUTEN-ANBUDET

 • Samferdselsdepartementet utlyste 19. september 2017 nytt anbud på sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes.
 • I dag er det statlige tjenestekjøpet på 600-700 millioner kroner årlig, og betjenes av Hurtigruten.
 • Anbudet/tjenestekjøpet gjelder tilbud til lokalpassasjerer fra havn til havn (ikke turister), samt godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.
 • Flere NYE aktører har meldt at de vil vurdere å legge inn tilbud.
 • Tjenesten skal gjennomføres med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger i de samme 34 havnene.
 • NYTT: Konkurransen er delt i tre pakker, slik at flereleverandører kan betjene ruten – mens det i dag er kun én aktør som betjener alle dagene.
 • NYTT: Én pakke har tre ruter, og to pakker har fire ruter.
 • Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, og alle havner på ruten skal fortsatt betjenes daglig.
 • NYTT: Den nye kontrakten er lengre enn forrige – med en varighet på 10 år og mulighet for å forlenge med ett år.
 • NYTT: Anbudet omfatter også klima- og miljøkrav som skal sikre kutt i CO-utslippene fra skipene, at skipene er tilrettelagt og bruker landstrøm, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff.
 • Tilbudsfrist er 3. januar 2018.
 • Kontrakt kan inngås innen utgangen av mars 2018. 
 • Konkurransen er kunngjort i Doffin og TED. Doffin og TED
 • Lenke til mer info her

LES OGSÅ: SV og MDG vil stoppe Hurtigruten-anbud

LES OGSÅ: «Hurtigruten» på anbud – kamp om Norges viktigste reiselivsattraksjon.