– Det er flere uriktigheter i dommen

Påtalemyndigheten utelukker ikke anke, og er ikke fornøyd med dommen fra Nord-Troms tingrett.