Styret i Luftambulansetjenesten har mandag drøftet utfordringene i ambulansefly-beredskapen og mandag kveld sendte de ut en pressemelding med tiltak som skal aktiviseres etter behov, det vil si når ambulansefly ikke er tilgjengelig.

Tiltakene er som følger:

* Innleie av en Beech 250 propellfly fra Babcock, med besetning (også helsepersonell med norsk autorisasjon). Tilgjengelig på dagtid. Kan fly langbane og oppdrag til Svalbard. Det betyr at øvrige ambulansefly kan prioriteres på kortbanenettet.

* To helikopter fra Forsvaret, med medisinsk innredning og anestesilege og medic om bord. Det første går på vakt i Kirkenes på tirsdag ettermiddag.

* Innleie av ambulansejet (Learjet) fra Babcock.

* I løpet av juni kan to nye ambulansehelikopter settes inn. Dette er helikoptre som kommer inn som følge av ny ambulansehelikopterkontrakt.

* Babcock forbereder å overta driften av en eller to ambulanseflybaser.

- Vi arbeider nå kontinuerlig med å sikre en god beredskap i hele landet og i Finnmark spesielt. Situasjonen er krevende, men det gjøres en stor innsats for at pasientene skal få den hjelpen de trenger, sier Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF i pressemeldinga.

Det skal også settes i verk andre tiltak:

* Finnmarkssykehuset setter inn ekstra bilambulanser ved behov. Bilambulansene kan ta de mindre alvorlige oppdragene slik at flyene avlastes og kan ta de oppdragene som haster mest.

* UNN bemanner opp medisinsk koordinering av ambulanseflytjenesten, det vil si på regional AMK-sentral i Tromsø.