– Det er en totalt uholdbar situasjon, sier Gilbert, som er klinikkoverlege ved akuttmedisinsk klinikk på UNN.

To personer ble kritisk skadd da et snøscooterfølge på ni gikk gjennom isen på Tempelfjorden på Svalbard torsdag ettermiddag.

UNN ville sende opp et eget hjerte- og lungeteam fra Tromsø.

Har ikke kapasitet

– Dette teamet består av tre personer og en mengde utstyr som står ferdig pakket. Men de gule propellflyene har ikke kapasitet til å frakte dette utstyret til Svalbard. Dermed måtte vi sende flyene opp med leger og sykepleiere og så hente de to hardest skadde pasientene ned til fastlandet. Det er et betydelig tidstap for kritisk, livstruende skadde pasienter, sier Gilbert.

 

For den ene pasienten er situasjonen kritisk og ustabil. Den andre har alvorlige skader, men stabil.

Fagfolk på UNN og i Longyearbyen har lenge etterlyst ambulansejefly med større kapasitet i Tromsø.

– Har ikke verktøy

– Vi har rett og slett ikke de verktøyene vi trenger for å nå ut til det området som er mest utsatt for alvorlige ulykker. En slik hjerte- og lungemaskin er den mest effektive måten å varme opp pasienter som er alvorlig nedkjølt. Svalbard er det kaldeste området i Norge, og det eneste stedet hvor vi ikke når ut med en slik maskin, sier Gilbert oppgitt, og peker på følgende paradoks:

– Vi flyr melk, post, aviser og friske folk med jetfly til Svalbard, men ikke de sykeste og hardest skadde pasientene eller det aller viktigste medisinske utstyret. De skal altså flys med propellfly, sier Mads Gilbert.

 

Han etterlyser nå handling fra både Helse Nord og helseminister Bent Høie (H).

- Helse Nord har foreslått et jetfly i vinterhalvåret, men det er ikke godt nok. Vi må ha et helårlig jetflytilbud. Og vi trenger en rask politisk avklaring, sier Gilbert.

Berømmer Svalbard

Han berømmer innsatsen til helsepersonellet på Svalbard.

– De har gjort en formidabel og imponerende innsats og finner gode løsninger under ekstreme situasjoner, nå som under raset for halvannet år siden, sier Mads Gilbert.