Ove la ut 100 skjeggkre-feller på kjøpesenteret. Så ba han butikkene om å gjøre grep

Kjøpesenter gjorde grep for å komme skjeggkre til livs.